Iskra MIHAYLOVA Iskra MIHAYLOVA
Iskra MIHAYLOVA

Grupul Renew Europe

Vicepreședintă

Bulgaria - Movement for Rights and Freedoms (Bulgaria)

Data nașterii : , Sofia

Prima pagină Iskra MIHAYLOVA

Membră

ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
DSCA
Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia
DEPA
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru supleant

DEVE
Comisia pentru dezvoltare
INGE
Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea
D-RS
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia

Activități recente

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) BG

12-11-2020
Explicații scrise ale votului

Гласувах в подкрепа на бюджета на Европейския съюз за следващата година – първият от периода на новата Многогодишна финансова рамка за 2021 – 2027 г. Също така изразих моята подкрепа и за резолюцията, придружаваща и отразяваща гласуването за финансовите средства, изготвена от главния докладчик за бюджета на Европейската комисия Пиер Ларутюру (С&Д, Франция) и докладчика за административния бюджет на другите институции Оливие Шастел (RENEW, Белгия).
Основната същност на бюджета е да „насърчава справедлив, приобщаващ и устойчив растеж, създаване на висококачествени работни места с дългосрочен план за социално-икономическо сближаване“. Бюджетът за 2021 г. трябва да се съсредоточи върху смекчаването на последиците от пандемията и подпомагането на възстановяването, надграждайки върху Зеления пакт и дигиталната трансформация.
Други важни допълнения към бюджета за следващата година бяха гласувани в области като изменението на климата, енергетиката, дигиталната и транспортната взаимовръзка, малките и средните предприятия (МСП), туризма, сигурността, миграцията, основните права и дейности във връзка с външната политика.

Instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (A9-0170/2020 - Michal Šimečka) BG

07-10-2020
Explicații scrise ale votului

. – Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като в него се дава предложение за установяване на постоянен механизъм - годишен цикъл за наблюдение във всички държави членки, който да замени и допълни няколко съществуващи инструмента, които се оказаха недостатъчно ефективни да защитят основополагащите ценности на ЕС, при нарушение.
 
Изразявам позиция, че е изключително необходимо европейските институции, като пазители на Договорите на Съюза, да осигурят координиран и ефикасен фундамент за отстояване  на  демокрацията, върховенството на закона и основните  права, който да служи на гражданите като гаранция за  тяхната  свобода, сигурност и правосъдие.

Legea europeană a climei (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) BG

07-10-2020
Explicații scrise ale votului

Гласувах в подкрепа на Европейския законодателен акт за климата, защото подкрепям амбициозната европейска политика всички държави - членки на ЕС, да станат въглеродно неутрални до 2050 г.
Новото законодателство има за цел да превърне политическото обещание за неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г. в обвързващо задължение. То също така ще предостави на европейските граждани и предприятия правната сигурност и предвидимост, от които те се нуждаят за извършването на прехода.
Подкрепям целите всяка отделна държава членка да стане неутрална по отношение на климата до 2050 г., като вследствие на това ЕС ще постигне „отрицателни емисии“.

Contact

Bruxelles

Strasbourg