Jakop G. DALUNDE Jakop G. DALUNDE
Jakop G. DALUNDE

Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană

Membru

Suedia - Miljöpartiet de gröna (Suedia)

Data nașterii : , Stockholm

Prima pagină Jakop G. DALUNDE

Membru

TRAN
Comisia pentru transport și turism
D-IN
Delegația pentru relațiile cu India

Membru supleant

ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
DPAL
Delegația pentru relațiile cu Palestina

Activități recente

Încălcările continue ale drepturilor omului în Belarus, în special asasinarea lui Raman Bandarenka SV

26-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-26(4-140-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Programul InvestEU (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) SV

13-11-2020
Explicații scrise ale votului

Vi miljöpartister valde att rösta emot förslaget om InvestEU. Det främsta skälet var att klimatfokuset för detta stora program var helt otillräckligt. På vissa punkter kan InvestEU snarare komma att hindra oss från att uppnå EU:s klimatmål och genomföra Parisavtalet.
Det sämsta i förslaget var att projekt med syfte att utvinna och förädla fossila bränslen, som olja och gas, kommer kunna ta emot pengar från fonden. Den gröna partigruppen, där Miljöpartiet ingår, hade lagt ett antal ändringsförslag för att stryka de satsningarna. Dessvärre föll de i omröstningen. Därför valde Miljöpartiet och vår gröna partigrupp att rösta emot hela förslaget.
Vi valde också att lägga ner våra röster i omröstningarna om ett antal enskilda ändringsförslag (6, 7 och 8). Vi anser att intentionerna bakom dem var bra, och stödjer tanken på att fonden ska understödja investeringar i offentliga tjänster och ha en rättvis geografisk spridning i sina satsningar. Däremot tyckte vi att förslagen i sig var alltför detaljerade och utanför ramen för just detta program.

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) SV

12-11-2020
Explicații scrise ale votului

Europa står inför två gigantiska kriser. Dels den ekonomiska kris som coronapandemin medfört, och dels en allvarlig klimatkris. För att lösa båda de här kriserna krävs enorma investeringar och politisk vilja. Budgeten är vårt kraftigaste medel för att uppnå det på europeisk nivå.
Vi miljöpartister röstade därför genomgående för höjda anslag till det som hjälper oss att uppnå en grön och socialt rättvis omställning. För mer pengar till forskning, satsningar på hållbar infrastruktur, utbyten för studenter och EU:s fond för demokrati- och jämställdhetsfrämjande: programmet för rättigheter och värden. Den svenska debatten om EU-budgeten handlar ofta om att den ska vara så liten som möjligt. För oss är det viktigaste att budgeten går till rätt saker.
Nästa år ska dessutom det verktyg för att stoppa utbetalningar till länder som inte respekterar rättsstatens principer träda i kraft. Det blir i så fall första gången utbetalningar från EU-budgeten kommer med ett slags demokrativillkor. Något som vi har kämpat för mycket länge – ledare som Viktor Orbán förtjänar inte att ta del av våra gemensamma resurser.

Contact

Bruxelles

Strasbourg