Angelo CIOCCA Angelo CIOCCA
Angelo CIOCCA

Grupul Identitate și Democrație

Membru

Italia - Lega (Italia)

Data nașterii : , Pavia

Prima pagină Angelo CIOCCA

Membru

AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
D-TR
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

Membru supleant

ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
BECA
Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului
DMAG
Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și Uniunea Maghrebului Arab, inclusiv comisiile parlamentare mixte UE-Maroc, UE-Tunisia și UE-Algeria

Contact

Bruxelles

Strasbourg