Željana ZOVKO Željana ZOVKO
Željana ZOVKO

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membră

Croația - Hrvatska demokratska zajednica (Croația)

Explicații scrise ale votului Željana ZOVKO

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Uniunea bancară - raport anual 2019 (A9-0026/2020 - Pedro Marques) HR

19-06-2020

. – Ovo izvješće preispituje bankarsku uniju (Jedinstveni mehanizam nadzora, Jedinstveni mehanizam za razrješenje i osiguranje depozita), identificira nedostatke, izražava stav Parlamenta o različitim temama i navodi načine napretka u nekim od njih.
Podržala sam izvješće budući da nije pokazalo veće nepravilnosti.

Orientări pentru bugetul pe 2021 - Secțiunea a III-a (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) HR

19-06-2020

. – Izvješće utvrđuje prioritete Parlamenta za proračun 2021. Osnovni fokus stavlja se na ublažavanje učinaka epidemije COVID-19 i potporu ekonomskom oporavku, utemeljenom na europskom zelenom dogovoru i digitalnoj transformaciji.
Svi prioriteti EPP-a u potpunosti su prikazani u ovom izvješću i sukladno tome sam ga podržala.

Parteneriatul estic, în perspectiva summitului din iunie 2020 (A9-0112/2020 - Petras Auštrevičius) HR

19-06-2020

. – Podržala sam preporuke Europskog parlamenta o Istočnom partnerstvu jer ono ima za cilj jačanje i produbljivanje političkih i ekonomskih odnosa između Europske unije, njezinih država članica i šest istočnih partnerskih zemalja te ostaje kamen temeljac vanjske politike EU-a.
Novi okvir politike će ojačati otpornost u partnerskim zemljama u svjetlu današnjih izazova, promovirati produbljivanje trgovinskih odnosa i jačanje europskih vrijednosti te potaknuti održivi razvoj i pružiti opipljive rezultate građanima.

Balcanii de Vest, în urma summitului din 2020 (A9-0091/2020 - Tonino Picula) HR

19-06-2020

. – Podržala sam preporuke Europskog parlamenta o zapadnom Balkanu jer podržavaju europsku perspektivu tih zemalja i pozivaju na poboljšanje pristupnog procesa, a time i osiguravaju jačanje temeljnih vrijednosti i vladavinu zakona koji donose održivu demokratsku i ekonomsku transformaciju.
Parlament preporučuje da se ojača mehanizam uvjetovanja i inzistira na reverzibilnosti procesa pristupanja primjenom objektivnih kriterija te da se podrži novoimenovanog specijalnog predstavnika EU-a za dijalog Beograda i Prištine i druga pitanja zapadnog Balkana u unapređenju dobrosusjedskih odnosa.
Nadalje, preporučuje pojačati komunikaciju u vezi s EU-om, posebno u pogledu znatne potpore koju je EU pružio zapadnom Balkanu u borbi protiv pandemije COVID-19, te osigurati da korisnici ove pomoći ne šire dezinformacije i negativnu retoriku u vezi s odgovorom EU-a na COVID-19.

Turismul și transporturile în 2020 și ulterior (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) HR

19-06-2020

. – Komisija je predstavila paket smjernica i preporuka usvojenih 13. svibnja 2020. kako bi se pomoglo državama članicama da postupno ukinu ograničenja putovanja i omoguće turističkim tvrtkama da se ponovno otvore nakon višemjesečnog zatvaranja, poštujući potrebne zdravstvene mjere.
Podržala sam ovaj paket mjera jer je njegov cilj pomoći turističkom sektoru EU-a da se oporavi od pandemije, podržavajući poduzeća i osiguravajući da Europa kao i Republika Hrvatska i dalje bude popularna destinacija za posjetitelje.

Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei COVID-19 (B9-0172/2020) HR

19-06-2020

. – Rezolucijom se pozivaju države članice da brzo usvoje uravnoteženu reviziju zakonodavstva EU-a o koordinaciji sustava socijalnog osiguranja.
Ona poziva Komisiju da izda smjernice za prekogranične i sezonske radnike u kontekstu krize COVID-19, posebno u pogledu slobodnog i poštenog kretanja, pristojnog smještaja, primjenjivih uvjeta rada i zapošljavanja te zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva. Europska komisija izdala je smjernice kako bi se osiguralo da mobilni radnici unutar EU-a koji se kvalificiraju kao kritični radnici u borbi protiv COVID-19 mogu doći na svoje radno mjesto.
Budući da je prekogranična mobilnost ključna za gospodarske aktivnosti u Republici Hrvatskoj podržala sam rezoluciju.

Recomandări privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (A9-0117/2020 - Kati Piri, Christophe Hansen) HR

18-06-2020

. – Podržala sam preporuke jer u potpunosti podržavaju Komisiju u njenim pregovorima te imaju za cilj pružiti jasne političke poruke prije Konferencije na visokoj razini i Europskog vijeća u lipnju, koje će raspravljati o napretku pregovora.
Preporuka ponavlja opća načela pregovora i djelotvornu, potpunu provedbu Sporazuma o povlačenju i njegova tri protokola kao preduvjet. Izvješće također naglašava nerazdvojnost gospodarskih područja i potrebu paralelnog napredovanja svih tema u sveobuhvatnom okviru koji je predložio EU.

Conferință privind viitorul Europei (B9-0170/2020, B9-0179/2020) HR

18-06-2020

. – Konferencija o budućnosti Europe prijedlog je Europske komisije i Europskog parlamenta, najavljena krajem 2019. s ciljem da se sagleda srednjoročna i dugoročna budućnost EU-a i koje bi reforme trebale biti poduzete u njegovim politikama i institucijama.
Iako je prvobitno bila zakazana za svibanj 2020., odgođena je zbog pandemije bolesti COVID-19 za rujan. Podržala sam rezoluciju jer je Konferencija o budućnosti Europe nužna, pogotovo sada, kako bi Unija formirala dugoročne prioritete i tako uspješno prebrodila krizu.

Strategia UE privind persoanele cu dizabilități după 2020 (B9-0123/2020) HR

18-06-2020

. – Europska strategija za osobe s invaliditetom ima za cilj promicanje Europe bez prepreka i osnaživanje osoba s invaliditetom kako bi mogli uživati svoja prava i potpuno sudjelovati u društvu i gospodarstvu. Opisuje skup ciljeva i aktivnosti za provedbu politike o invalidnosti (i Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD)) na razini EU-a, a također podržava države članice u njihovoj provedbi Konvencije.
Iz navedenih razloga podržala sam strategiju.

Politica în domeniul concurenței - raport anual 2019 (A9-0022/2020 - Stéphanie Yon-Courtin) HR

18-06-2020

. – Svake godine Komisija izdaje svoje izvješće o politici tržišnog natjecanja u kojem su izložene kako zakonodavne aktivnosti, tako i primjena pravila o državnim potporama, antitrustovskom tržištu i spajanju.
U ovogodišnjem izvješću posebna se pozornost posvećuje učincima Europskog zelenog ugovora na politiku tržišnog natjecanja EU-a. Budući da izvješće nije pokazalo veće nepravilnosti podržala sam ga.

Contact

Bruxelles

Strasbourg