Asim ADEMOV Asim ADEMOV
Asim ADEMOV

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Bulgaria - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaria)

Data nașterii : , Dubnitsa

Prima pagină Asim ADEMOV

Membru

CULT
Comisia pentru cultură și educație
DMAG
Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și Uniunea Maghrebului Arab, inclusiv comisiile parlamentare mixte UE-Maroc, UE-Tunisia și UE-Algeria
DMED
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Membru supleant

AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
PETI
Comisia pentru petiții
ANIT
Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului
D-RS
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia

Activități recente

Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 (continuarea dezbaterii) BG

15-12-2020 P9_CRE-REV(2020)12-15(2-088-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

AVIZ referitor la îmbătrânirea populației vechiului continent – posibilități și provocări legate de politica privind îmbătrânirea populației după 2020

28-10-2020 AGRI_AD(2020)657234 PE657.234v02-00 AGRI
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Luke Ming FLANAGAN

Contact

Bruxelles

Strasbourg