Asim ADEMOV Asim ADEMOV
Asim ADEMOV

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Bulgaria - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaria)

Data nașterii : , Dubnitsa

Prima pagină Asim ADEMOV

Membru

CULT
Comisia pentru cultură și educație
ANIT
Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului
DMAG
Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și Uniunea Maghrebului Arab, inclusiv comisiile parlamentare mixte UE-Maroc, UE-Tunisia și UE-Algeria
DMED
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Membru supleant

AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
PETI
Comisia pentru petiții
D-RS
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia

Activități recente

Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 - Readucerea naturii în viețile noastre (dezbatere) BG

07-06-2021 P9_CRE-PROV(2021)06-07(1-159-5000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

AVIZ referitor la dialogurile cu cetățenii și participarea cetățenilor la procesul decizional al UE

26-04-2021 CULT_AD(2021)663036 PE663.036v02-00 CULT
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Irena JOVEVA

O viziune pe termen lung pentru zonele rurale (dezbatere) BG

11-03-2021 P9_CRE-PROV(2021)03-11(4-206-5000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Contact

Bruxelles

Strasbourg