Erika
MANN

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) - a șasea legislatură Erika MANN

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declarație scrisă privind marcajul de origine al produselor de tăiat europene

03-09-2007 P6_DCL(2007)0072 Caducă
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ Catherine GUY-QUINT Linda McAVAN Richard CORBETT Erika MANN
Data deschiderii : 03-09-2007
Data limită : 03-12-2007
Numărul de semnatari : 169 - 04-12-2007

Declarație scrisă on the future of the European textile industry EN

11-11-2004 P6_DCL(2004)0047 Caducă
Johan VAN HECKE Robert STURDY Zuzana ROITHOVÁ Erika MANN Ignasi GUARDANS CAMBÓ
Data deschiderii : 11-11-2004
Data limită : 11-02-2005
Numărul de semnatari : 79 - 11-02-2005