Caroline NAGTEGAAL Caroline NAGTEGAAL
Caroline NAGTEGAAL

Grupul Renew Europe

Membră

Țările de Jos - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Țările de Jos)

Data nașterii : , Utrecht

Prima pagină Caroline NAGTEGAAL

Vicepreședintă

DARP
Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabă

Membră

ECON
Comisia pentru afaceri economice și monetare
TRAN
Comisia pentru transport și turism
D-BR
Delegația pentru relațile cu Republica Federativă a Braziliei

Membru supleant

D-CN
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză

Activități recente

O nouă strategie UE-Africa (A9-0017/2021 - Chrysoula Zacharopoulou) NL

25-03-2021
Explicații scrise ale votului

De VVD onderschrijft het belang van een versterkte samenwerking tussen de Europese Unie en het Afrikaanse continent. In dit rapport wordt terecht de aandacht gevestigd op gezamenlijke uitdagingen op belangrijke gebieden, zoals handel, klimaatverandering en veiligheid. Echter, de creatie van nieuwe eigen middelen om een verhoging van het ontwikkelingssamenwerkingsbudget te bekostigen, is iets waar de VVD niet achter kan staan. Eveneens wordt in het rapport een voorschot genomen op de inhoud van het wetsvoorstel voor Europese ketenverantwoordelijkheid, iets waar de VVD niet op vooruit wil lopen. Tenslotte deelt de VVD-delegatie het standpunt niet dat een EU-reddingsmissie op zee in de context van migratie civiel dient te zijn. De regie dient bij de autoriteiten te liggen. De VVD-delegatie heeft zich vanwege bovenstaande redenen onthouden van stemming op dit rapport.

Drepturile copiilor (B9-0164/2021) NL

11-03-2021
Explicații scrise ale votului

Het Europees Parlement heeft middels een resolutie haar mening gegeven over de 'EU-strategie voor de rechten van het kind'. Deze strategie moet het kader vormen voor wat de EU doet om de rechten van het kind te bevorderen en beschermen. Als het gaat om rechten van kwetsbare kinderen en de bestrijding van geweld, vraagt het Europees Parlement in de ogen van de VVD terecht aandacht voor o.a. de aanpak van kindhuwelijken en de helaas nog steeds bestaande vreselijke praktijk - ook binnen de EU - van genitale verminking van jonge meisjes. Daarentegen roept het Europees Parlement lidstaten ook op om voor kinderen die zich op dit moment in bijvoorbeeld IS-kampen bevinden de terugkeer naar landen van herkomst te faciliteren.’ Derhalve heeft de VVD delegatie zich onthouden van stemming.

Caroline NAGTEGAAL
Caroline NAGTEGAAL

Pe site-ul NEWSHUB al PE

Er gaat niets boven #Groningen...of toch wel? Jawel, een elektrisch vliegtuig✈️ ! Lees hier meer over deze unieke vlucht ⤵️ #luchtvaart #aandestekker #aviation #grunn #VVD @AirportEelde⁩ ⁦@twenteairport⁩ https://t.co/yQtZ7FdjEZ 

Onze ambitie van verduurzaming van de zeevaart staat als een huis, maar we mogen nooit concessies doen als het gaat om onze nationale veiligheid! Lees hier waarom ⤵️ #marine #maritiem #veiligheid #verduurzaming #realisme #VVD https://t.co/xcjzor1gbA 

RT @OpiniebladForum: De binnenvaart moet de komende jaren hard aan de slag met verduurzaming. De sector bleef lang uit het politieke gezichtsveld, maar de plannen van @TimmermansEU raken de sector. Er moet dus een tandje bij, maar hoe? @C_Nagtegaal maakte een begin. https://t.co/oYkZHBHUWV 

Contact

Bruxelles

Strasbourg