Geoffroy DIDIER
Geoffroy DIDIER
Franța

Data nașterii : , Boulogne-Billancourt

a 9-a legislatură Geoffroy DIDIER

Grupuri politice

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naționale

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Les Républicains (Franța)

Vicepreședinte

 • 23-09-2020 / 23-03-2022 : Comisia specială pentru inteligența artificială în era digitală

Membru

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Comisia pentru afaceri juridice
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite
 • 14-09-2020 / 22-09-2020 : Comisia specială pentru inteligența artificială în era digitală
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Comisia pentru afaceri juridice

Membru supleant

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegația pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 24-03-2022 / 12-08-2023 : Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din Uniunea Europeană, inclusiv dezinformarea, și privind consolidarea integrității, transparenței și responsabilității în Parlamentul European

Principalele activități parlamentare

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru serviciile mass-media în cadrul pieței interne (Legea europeană privind libertatea mass-mediei) și de modificare a Directivei 2010/13/UE

29-06-2023 IMCO_AD(2023)742456 PE742.456v02-00 IMCO
Geoffroy DIDIER

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și de modificare a Directivei 2000/31/CE

30-09-2021 JURI_AD(2021)694960 PE694.960v02-00 JURI
Geoffroy DIDIER

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Directivei privind serviciile mass-media audiovizuale

02-03-2023 IMCO_AD(2023)734307 PE734.307v02-00 IMCO
Marc ANGEL

AVIZ referitor la Raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept

28-05-2021 JURI_AD(2021)691166 PE691.166v02-00 JURI
Ilhan KYUCHYUK

AVIZ referitor la consolidarea transparenței și a integrității în instituțiile UE prin crearea unui organism european de etică independent

25-02-2021 JURI_AD(2021)657482 PE657.482v02-00 JURI
Stéphane SÉJOURNÉ

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare

Explicații scrise ale votului

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Descărcarea de gestiune 2022: bugetul general al UE - Comisia (A9-0139/2024 - Isabel García Muñoz) FR

11-04-2024

J’ai voté en faveur de cette décharge budgétaire, car la Commission et les agences exécutives, sur laquelle le Parlement a statué, semblent avoir fait preuve d’une bonne gestion financière. La Cour des comptes européenne n’a relevé aucune déficience notable dans les domaines liés aux ressources humaines et aux marchés publics pour ce qui concerne la Commission et les agences exécutives.

Descărcarea de gestiune 2022: bugetul general al UE - Parlamentul European (A9-0067/2024 - Andrey Novakov) FR

11-04-2024

J’ai voté en faveur de cette décharge budgétaire, car le Parlement européen, sur laquelle le Parlement a statué, semble avoir fait preuve d’une bonne gestion financière. La Cour des comptes européenne n’a relevé aucune déficience notable dans les domaines liés aux ressources humaines et aux marchés publics pour ce qui concerne le Parlement européen.

Descărcarea de gestiune 2022: bugetul general al UE - Curtea de Justiție a Uniunii Europene (A9-0075/2024 - Luke Ming Flanagan) FR

11-04-2024

J’ai voté en faveur de cette décharge budgétaire, car la Cour de Justice de l’Union européenne, sur laquelle le Parlement a statué, semble avoir fait preuve d’une bonne gestion financière. La Cour des comptes européenne n’a relevé aucune déficience notable dans les domaines liés aux ressources humaines et aux marchés publics pour ce qui concerne la Cour de Justice de l’Union européenne.

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Armenian detainees in Baku EN

25-04-2024 E-001345/2024 Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

Întrebări adresate Biroului, Conferinței președinților și chestorilor

Deputații pot să transmită Președintelui întrebări referitoare la atribuțiile Biroului, ale Conferinței președinților și ale chestorilor. Articolul 32 alineatul (2)

Întrebări adresate BCE, referitoare la MUS și MUR

Deputații pot să-i adreseze BCE întrebări cu solicitare de răspuns scris sau întrebări privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Aceste întrebări sunt transmise inițial președintelui comisiei competente. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Răspunsuri le întrebările adresate BCE, referitoare la MUS și MUR

Răspunsul la întrebările deputaților adresate BCE sau privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Propuneri de rezoluție individuale

În conformitate cu articolul 143 din Regulamentul de procedură al Parlamentului, orice deputat poate depune o propunere de rezoluție privind un subiect care se înscrie în sfera de activitate a UE. Respectivele propuneri de rezoluții exprimă poziția deputaților care le-au depus. Propunerile admisibile se trimit spre examinare comisiei competente, care decide dacă dă curs propunerii de rezoluție și, în caz afirmativ, ce procedură trebuie urmată. În cazul în care o comisie a decis să dea curs propunerii de rezoluție, se vor pune la dispoziție informații suplimentare pe această pagină, sub rezoluția în cauză. Articolul 143

Declarații

Toate declarațiile de mai jos au fost semnate de către deputat(ă), chiar dacă semnătura nu este vizibilă în copia online.

Reuniuni

Réglementation des acteurs de l'audiovisuel et du numérique

Membru
DIDIER Geoffroy
Data, locul:
Parlement européen
Calitate:
Membru Reuniune a personalului
Reuniune cu:
Flint Europe

Réglementation des acteurs de l'audiovisuel

Membru
DIDIER Geoffroy
Data, locul:
Parlement européen
Calitate:
Membru Reuniune a personalului
Reuniune cu:
EUROCINEMA, Association de producteurs de cinéma et de télévision

Réglementation des acteurs de l'audiovisuel

Membru
DIDIER Geoffroy
Data, locul:
Paris
Calitate:
Membru
Reuniune cu:
UGC