Peter LIESE Peter LIESE
Peter LIESE

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Germania - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Germania)

Data nașterii : , Meschede

a cincea legislatură Peter LIESE

Grupuri politice

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru

Partide naționale

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Germania)

Vicepreședinte

  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegația pentru relațiile cu America Centrală și Mexic

Membru

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și politica privind consumatorii
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegația pentru relațiile cu America Centrală și Mexic
  • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Comisia temporară privind genetica umană și alte noi tehnologii ale medicinii moderne
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și politica privind consumatorii

Membru supleant

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru industrie, comerț exterior, cercetare și energie
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru industrie, comerț exterior, cercetare și energie

all-activities

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Greenhouse gas emission allowance trading EN

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(12)

Food hygiene EN

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(2)

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Propuneri de rezoluție

Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Propuesta de Resolución sobre la futura política de cooperación en apoyo a la seguridad alimentaria y el desarrollo rural en Guatemala ES

07-04-2003 B5-0217/2003

Întrebări parlamentare

Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Contact

Bruxelles

Strasbourg