Sara SKYTTEDAL Sara SKYTTEDAL
Sara SKYTTEDAL

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membră

Suedia - Kristdemokraterna (Suedia)

Data nașterii : , Tyresö

Prima pagină Sara SKYTTEDAL

Președintă

D-IQ
Delegația pentru relațiile cu Irak

Membră

CPDE
Conferința președinților de delegație
ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
LIBE
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Membru supleant

EMPL
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
DMAG
Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și Uniunea Maghrebului Arab, inclusiv comisiile parlamentare mixte UE-Maroc, UE-Tunisia și UE-Algeria

Activități recente

Controlul Parlamentului European asupra evaluării în curs de către Comisie și Consiliu a planurilor naționale de redresare și reziliență (RC-B9-0331/2021, B9-0331/2021, B9-0333/2021, B9-0334/2021, B9-0335/2021, B9-0337/2021, B9-0338/2021) SV

10-06-2021
Explicații scrise ale votului

Idag röstade Europaparlamentet om att kommissionen ska förhålla sig till de juridiska ramverk som används för att sköta utbetalningar ur huvuddelen av EU:s återhämtningsfond, den så kallade faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF). Coronapandemin har slagit hårt mot Europas ekonomier och därför är det viktigt att vi snabbt får en överenskommelse på plats som kan skapa förutsägbarhet och andrum. På så sätt kan vi bidra till att lindra pandemins effekter på människor och företag, och bygga motståndskraft inför kommande kriser.
Att den här fonden redan har skapats är inte något Europaparlamentet kan styra över. Inte heller kan vi styra över fördelningsnyckeln mellan lån och bidrag. Kristdemokraterna har tidigare markerat mot fondens storlek genom att rösta nej till EU:s långtidsbudget.

Promovarea egalității de gen în învățământul și carierele din domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) (A9-0163/2021 - Susana Solís Pérez) SV

10-06-2021
Explicații scrise ale votului

Idag har Europaparlamentet röstat om ett initiativbetänkande från jämställdhetsutskottet om åtgärder för att öka kvinnors arbetslivsdeltagande inom områdena naturvetenskap, teknik, ingenjörskap och matematik (förkortat STEM). Betänkandet uppmanar medlemsstater, lärosäten och näringsliv att öka ansträngningarna för att locka kvinnor till yrken inom STEAM-sektorer. Kristdemokraterna ställde sig i slutvoteringen bakom betänkandet men markerade i delvoteringar dels mot skrivningar som uttrycker stöd för kvotering, och dels mot skrivningar som ställer sig bakom det av EU-kommissionen föreslagna lönetransparensdirektivet.

Sara SKYTTEDAL
Sara SKYTTEDAL

Pe site-ul NEWSHUB al PE

Europaparlamentets majoritet vill ha överstatliga byggsubventioner och @TimmermansEU hintar om framtida bostadsbidrag (!) på EU-nivå. En orimlig utveckling. Skriver på @europaportalen inför måndagens EU-konferensen om bostadspolitik och hemlöshet. https://t.co/cEGVIDFhA0 

Adios, Löfven!

RT @BuschEbba: Vi kommer att rösta för att fälla regeringen Stefan Löfven. Läs mer här: https://t.co/KWSAz9i26U 

Contact

Bruxelles

Strasbourg