Heléne FRITZON Heléne FRITZON
Heléne FRITZON

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Vicepreședintă

Suedia - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Suedia)

Data nașterii : , Kristianstad

Prima pagină Heléne FRITZON

Membră

EMPL
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
FEMM
Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru supleant

CULT
Comisia pentru cultură și educație
D-ZA
Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud

Activități recente

Prezentarea programului de activități al Președinției germane (dezbatere) SV

08-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-08(1-065-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice (continuarea dezbaterii) SV

08-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-08(1-162-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Orientări pentru bugetul pe 2021 - Secțiunea a III-a (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SV

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

. – Vi svenska socialdemokrater, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Jytte Guteland, och Evin Incir, valde att avstå vid omröstningen om riktlinjer för EU:s budget 2021.
Övergripande behandlar rapporten Europaparlamentets prioriteringar för EU:s budget 2021, med fokus på de utmaningar som unionen står inför i samband med den globala covid-19-pandemin. I ett exceptionellt läge behöver unionen visa prov på solidaritet med de medlemsstater som drabbats hårdast av krisen. Därför står vi bakom resolutionens avsikt att inrätta en återhämtningsfond som kan bidra till återhämtning i en global hälsokris. Dock behöver fördelningen av lån och bidrag till medlemsstaterna ändras jämfört med kommissionens förslag.
I syfte att finansiera en återhämtningsplan som grundar sig på den gröna given och digitaliseringens utmaningar, bör systemet för egna medel breddas med intäkter från EU:s utsläppshandelssystem, samt en avgift för icke-återvunnet plast. På så vis kan vi säkra en hållbar finansiering av EU:s budget.
En rättvis klimatomställning måste prioriteras de kommande åren i EU:s budget. Som huvudregel anser vi emellertid att de satsningar som genomförs ska kompenseras genom lämpliga besparingar i lågprioriterade delar av EU:s budget. Europaparlamentets mycket expansiva budgetförslag för långtidsbudgeten frångår denna viktiga princip. Således kan vi inte heller ställa oss bakom Europaparlamentets riktlinjer för EU:s budget 2021.

Contact

Bruxelles

Strasbourg