Heléne FRITZON Heléne FRITZON
Heléne FRITZON

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Vicepreședintă

Suedia - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Suedia)

Data nașterii : , Kristianstad

Prima pagină Heléne FRITZON

Membră

EMPL
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
FEMM
Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru supleant

CULT
Comisia pentru cultură și educație
D-ZA
Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud

Activități recente

Femeile în politică - combaterea abuzurilor online (dezbatere) SV

09-06-2021 P9_CRE-PROV(2021)06-09(3-270-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Modificări care decurg în urma ETIAS: sistemul ECRIS-TCN (A9-0083/2021 - Jeroen Lenaers) SV

08-06-2021
Explicații scrise ale votului

. – Vi svenska socialdemokrater valde att avstå i omröstningarna gällande ändringar i förordningen om EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS) eftersom vi anser att vissa grundläggande principer för lagstiftning har frångåtts i ärendena. Uppdraget från parlamentet var begränsat till att föreslå konsekvensförändringar, vilket innebar nödvändiga tillägg och ändringar för inrättande av interoperabilitet och möjliggöra jämförelser mellan berörda EU informationssystem. Förslagen innehöll däremot substantiella förändringar vilka inte hade stöd i förhandlingsmandatet från parlamentet. Med detta sagt så stödjer vi ETIAS fullt ut och anser att det är viktigt att skapa ett gemensamt system för förhandskontroll och inresetillstånd för tredjelandsmedborgare i EU och Schengen. Förhandskontrollerna avgör huruvida resenärers vistelse innebär en säkerhetsrisk, en risk för irreguljär invandring eller en hög epidemirisk. ETIAS bidrar därför till att den yttre säkerheten fungerar på ett tillfredställande sätt, vilket är en förutsättning för den fria rörligheten inom EU och Schengen.

Contact

Bruxelles

Strasbourg