Alice KUHNKE Alice KUHNKE
Alice KUHNKE

Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană

Vicepreședintă

Suedia - Miljöpartiet de gröna (Suedia)

Data nașterii : , Malmö

Prima pagină Alice KUHNKE

Membră

LIBE
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
FEMM
Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen
D-TR
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

Membru supleant

DMED
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Activități recente

Femeile în politică - combaterea abuzurilor online (dezbatere) SV

09-06-2021 P9_CRE-PROV(2021)06-09(3-272-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Cea de a 75-a și cea de a 76-a sesiune a Adunării Generale a ONU (A9-0173/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos) SV

09-06-2021
Explicații scrise ale votului

Vi röstade nej i andra omröstningen om paragraf 1.h, eftersom vi inte anser att EU bör ha en ständig plats i FN:s säkerhetsråd. Vi måste värna medlemsstaternas självständiga utrikespolitik och uppnå en mer jämlik representation i säkerhetsrådet vad gäller låg- och höginkomstländer. EU-landet Frankrike har redan en ständig plats i rådet – att ge EU en plats skulle bara förvärra organets representationsproblem. Vi avstod i omröstningen om fjärde delen i paragraf 1.c, för även om mycket i texten var bra, och beslut med kvalificerad majoritet i Europeiska rådet kan vara ett viktigt verktyg i vissa frågor, anser vi inte att det är det “enda sättet” EU kan spela en ledande roll internationellt. Parlamentet röstade för att behålla dessa delar av betänkandet, men vi valde trots det att rösta för texten i sin helhet. Betänkandet var som helhet mycket bra, och innehåller bl.a. ett viktigt ställningstagande om att FN:s beslutsprocesser bör reformeras och uttrycker stöd för FN:s centrala roll inom internationellt samarbete, särskilt när det gäller mänskliga rättigheter, klimat och miljö.

Contact

Bruxelles

Strasbourg