Jessica STEGRUD Jessica STEGRUD
Jessica STEGRUD

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membră

Suedia - Sverigedemokraterna (Suedia)

Data nașterii : , BROMMA

Prima pagină Jessica STEGRUD

Membră

ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
FEMM
Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen
D-ME
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru

Membru supleant

ECON
Comisia pentru afaceri economice și monetare
D-CN
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză

Activități recente

Răspunsul european coordonat la epidemia de COVID-19 (dezbatere) SV

26-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-26(1-066-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

O strategie UE pentru a eradica mutilarea genitală a femeilor în întreaga lume (B9-0090/2020, B9-0092/2020) SV

12-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-12(3-224-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Contact

Bruxelles

Strasbourg