Jessica STEGRUD Jessica STEGRUD
Jessica STEGRUD

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membră

Suedia - Sverigedemokraterna (Suedia)

Data nașterii : , BROMMA

Prima pagină Jessica STEGRUD

Membră

ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
FEMM
Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen
D-ME
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru

Membru supleant

ECON
Comisia pentru afaceri economice și monetare
D-CN
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză

Activități recente

Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență (dezbatere) SV

09-02-2021 P9_CRE-PROV(2021)02-09(2-063-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea traficului de persoane (dezbatere) SV

08-02-2021 P9_CRE-PROV(2021)02-08(1-099-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Contact

Bruxelles

Strasbourg