Jörgen WARBORN Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Suedia - Moderaterna (Suedia)

Data nașterii : , Varberg

Prima pagină Jörgen WARBORN

Membru

INTA
Comisia pentru comerț internațional
DMER
Delegația pentru relațile cu Mercosur
DLAT
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Membru supleant

BUDG
Comisia pentru bugete
TRAN
Comisia pentru transport și turism
D-CN
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză

Activități recente

OPINION on A New Industrial Strategy for Europe EN

26-06-2020 INTA_AD(2020)650380 PE650.380v04-00 INTA
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Markus BUCHHEIT

Orientări pentru bugetul pe 2021 - Secțiunea a III-a (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SV

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

Moderaterna valde att rösta mot betänkandet i sin helhet, då riktlinjerna angav att flerårsbudgeten för 2021 ska innebära en höjning av nuvarande utgifter om 30 procent och finansieras av flera nya egna medel. Däremot välkomnar vi flera av prioriteringarna i betänkandet för årsbudgeten för 2021, såsom vikten av forskning för att stärka konkurrenskraften och att EU:s budget ska bidra till våra gemensamma miljömål.

Turismul și transporturile în 2020 și ulterior (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) SV

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

Vi stödde resolutionen om återstart av transport- och turismnäringarna eftersom att den på ett bra sätt beskrev hur EU-koordinering behöver ske för att snabbt och tryggt kunna öppna inre gränser och återuppta gränsöverskridande transporter och turistresor. Resolutionen innehöll efter Moderaternas påtryckningar tydliga krav om att framtida åtgärder ska fokusera på småföretagens villkor, minska regelbördan som tynger dem och stärka deras konkurrenskraft. Åtgärder av det slaget skulle inverka mycket positivt på företag inom transport- och turismnäringarna. Vi stödjer däremot inte uppmaningarna att anslå mer omfattande budgetmedel på EU-nivå för att stötta sektorn, utan menar att dess långsiktiga utveckling måste bygga på genuint konkurrenskraftsbyggande åtgärder i form av regelförenklingar, fördjupade internationella transportrelationer och ett gynnsammare företagsklimat. Som helhet övervägde de positiva delarna i resolutionen avsevärt de negativa, vilket föranledde vårt stöd.

Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN

Pe site-ul NEWSHUB al PE

Rörlighetspaketet, den stora reformen för lastbilsnäringen, är nu antaget i EU-parlamentet 🇸🇪👍🚛 Ett viktigt första steg för att stoppa fusket på svenska vägar. Nu måste regeringen ta frågan vidare på hemmaplan och biffa upp trafikpolisen så att fler kontroller genomförs.

När Miljöpartiet jublar är svenska folket den stora förloraren. Socialdemokraterna väljer MP, makten och fortsatt stor invandring framför Sveriges väl och ve. S löften om en stramare politik var uppenbarligen bara charader. Fullständigt ansvarslöst. https://t.co/5xUwc6akch 

RT @NilssonPM: ”Det var S som efter en helg av intensiva förhandlingar tvärt avbröt samtalen med Moderaterna under måndagen”, rapporterar Di: https://t.co/4yZZK3GOOb 

Contact

Bruxelles

Strasbourg