Niyazi KIZILYÜREK Niyazi KIZILYÜREK
Niyazi KIZILYÜREK

Grupul Stângii din Parlamentul European - GUE/NGL

Membru

Cipru - Progressive Party of Working People - Left - New Forces (Cipru)

Data nașterii : , Nicosia

Prima pagină Niyazi KIZILYÜREK

Membru

CULT
Comisia pentru cultură și educație
D-CL
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
DPAL
Delegația pentru relațiile cu Palestina

Membru supleant

REGI
Comisia pentru dezvoltare regională
INGE
Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea
DLAT
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
Niyazi KIZILYÜREK
Niyazi KIZILYÜREK

Pe site-ul NEWSHUB al PE

Ataerkil toplum yapısına son vermeden toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak mümkün değildir.Kadınların esaslı şekilde emansipasyonu için toplumsal adalet ilkelerini hayata geçirmek gerekiyor. https://t.co/9u87EZQcsO 

Vurgulamakta yarar görüyorum: Hellimin coğrafi tescili bu ürünün sadece Kıbrıs adasında üretilmesini zorunlu kılacak ve bu da Kıbrıslı Türk üreticilere büyük bir fırsat sunacaktır. https://t.co/rMALBXRKAP 

Contact

Bruxelles

Strasbourg