Tomislav SOKOL Tomislav SOKOL
Tomislav SOKOL

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Croația - Hrvatska demokratska zajednica (Croația)

Data nașterii : , Zagreb

Prima pagină Tomislav SOKOL

Membru

IMCO
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
D-TR
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

Membru supleant

REGI
Comisia pentru dezvoltare regională
D-ME
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru
DMED
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Activități recente

Acordarea de asistență macrofinanciară partenerilor vizați de politica de extindere și de vecinătate în contextul pandemiei de Covid-19 HR

15-05-2020
Explicații scrise ale votului

Gospodarska i financijska stabilnost u regijama proširenja i susjedstva iznimno je pogođena pandemijom bolesti COVID-19. Partneri se suočavaju s lošim stanjem platne bilance i nepovoljnom fiskalnom situacijom, a što vodi gospodarstva u postupnu recesiju.
Makrofinancijska pomoć Unije trebala bi biti izvanredan financijski instrument za nevezanu i nenamjensku potporu platne bilance, kojom se žele riješiti hitne potrebe korisnika za vanjskim financiranjem u kombinaciji s nepreventivnim kreditnim aranžmanom s MMF-om. Cilj makrofinancijske pomoći Unije je pružanje potpore i ponovno uspostavljanje održivog stanja vanjskog financiranja partnera, a time i pružanje potpore njihovom ponovnom gospodarskom i društvenom razvoju. S obzirom na važnost makrofinancijske pomoći prema našim partnerima, podržao sam ovu rezoluciju.

Măsuri temporare pentru operarea serviciilor aeriene HR

15-05-2020
Explicații scrise ale votului

Pandemija bolesti COVID-19 uzrokovala je naglo smanjenje zračnog prometa, koji je u Europskoj uniji na kraju ožujka 2020. pao za približno 90 % u odnosu na ožujak 2019. Uzrok tomu su znatan pad potražnje za prijevozom i izravne mjere poput zatvaranje granica i zabrane zračnog prometa, koje su donijele države članice i treće zemlje radi ograničavanja širenja pandemije. Ovaj nagli pad potražnje i do sad nezabilježen broj otkazivanja uzrokovali su ozbiljne probleme s likvidnošću za zračne prijevoznike. Tako se i oni zračni prijevoznici Unije, koji su prije pandemije bolesti COVID-19 bili financijski stabilni, suočavaju s problemima s likvidnošću koji bi mogli dovesti do privremenog oduzimanja ili poništavanja njihove operativne licence. Iz navedenog razloga potrebno je uvesti privremene mjere u svrhu očuvanja zračnog sektora i radnih mjesta unutar njega. Jedna od tih privremenih mjera odnosi se na to da u ovim okolnostima upravljačko tijelo zračne luke može izravno odabrati pružatelja zemaljskih usluga na maksimalno razdoblje od šest mjeseci. To produljenje odobrenja ima za cilj očuvanje radnih mjesta i prava radnika. S obzirom na nužnost hitnog djelovanja, podržao sam ovu rezoluciju.

Măsuri temporare în ceea ce privește validitatea certificatelor și licențelor (omnibus) HR

15-05-2020
Explicații scrise ale votului

Zbog izbijanja pandemije COVID-19 i teških posljedica koje ima na sektor prijevoza predlaže se donošenje Uredbe kojom će se utvrditi posebne i privremene mjere za obnovu i produljenje razdoblja valjanosti određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja te za odgodu određenih provjera i redovnih osposobljavanja. Uredba će se primjenjivati na područje cestovnog i željezničkog prometa, prometa unutarnjim plovnim putovima te u području pomorske sigurnosti. Kako bi se zagarantirala pravna sigurnost, moraju se produljiti rokovi u kojima se određene potvrde moraju obnavljati. Pravila koja se odnose na periodično osposobljavanje vozača za cestovni prijevoz putnika moći će se produljiti za sedam mjeseci od datuma isteka valjanosti. Za isti rok će se moći produljiti i provođenje periodičnog tehničkog pregleda vozila. Budući da su zbog krize prijevoznici među najpogođenijim u EU, podržao sam ovu rezoluciju.

Tomislav SOKOL
Tomislav SOKOL

Pe site-ul NEWSHUB al PE

Sudjelujem na znanstvenoj konferenciji Better Future of Healthy Ageing 2020 koja se održava u sklopu @EU2020HR. Zadnjih godina @VladaRH je povukla stotine milijuna kuna iz #EU fondova te unaprijedila bolničku infrastrukturu i opremu. https://t.co/0Xt0OOcxHU 

Travelling has become a little more tricky since #COVID19, because you don't know which country has what restrictions. #TripsGuard has found a solution and launched a new app on @ProductHunt Simply enter your travel destination and look up the respective restrictions

Od Komisije sam zahtijevao da se europskim sredstvima pokrivaju troškovi predujma za liječenje u inozemstvu, što sada, u pravilu, pada na teret pacijenata. Više pročitajte na 🔗 https://t.co/pb5aRXLLoJ 

Contact

Bruxelles

Strasbourg