Valter FLEGO Valter FLEGO
Valter FLEGO

Grupul Renew Europe

Membru

Croația - Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana (Croația)

Data nașterii : , Koper

Prima pagină Valter FLEGO

Vicepreședinte

D-ME
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru

Membru

ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Membru supleant

TRAN
Comisia pentru transport și turism
AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
D-RS
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia

Activităţi recente

AVIZ referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

19-02-2020 TRAN_AD(2020)644889 PE644.889v02-00 TRAN
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Sven SCHULZE

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Adresă poştală

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Willy Brandt 03M045
    1047 Bruxelles