Nicola BEER Nicola BEER
Nicola BEER

Grupul Renew Europe

Membră

Germania - Freie Demokratische Partei (Germania)

Data nașterii : , Wiesbaden

Întrebări cu solicitare de răspuns scris (inclusiv răspunsurile) Nicola BEER

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Contact

Bruxelles

Strasbourg