Svenja HAHN : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 
Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) 

Membru supleant 

Comisia pentru comerț internațional 
Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă 

Activităţi recente 

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020  
- IMCO_AD(2019)639801 -  
-
IMCO 
Avize în calitate de raportor pentru aviz 

Contact