Irena JOVEVA Irena JOVEVA
Irena JOVEVA

Grupul Renew Europe

Membră

Slovenia - Lista Marjana Šarca (Slovenia)

Data nașterii : ,

Prima pagină Irena JOVEVA

Vicepreședintă

D-MK
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Macedonia de Nord

Membră

CULT
Comisia pentru cultură și educație

Membru supleant

EMPL
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
ENVI
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
DPAL
Delegația pentru relațiile cu Palestina
DCAS
Delegația la comisiile de cooperare parlamentară UE-Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan și UE-Tadjikistan și pentru relațiile cu Turkmenistanul și Mongolia
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Activități recente

Redeschiderea anchetei în cazul premierului Republicii Cehe în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a fondurilor UE și potențialele conflicte de interese (B9-0192/2020) SL

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

Glasovala sem za Predlog resolucije ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije o nadaljevanju kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotovanja interesov. V resoluciji je izraženo obžalovanje za nadaljnjo vključenost češkega premiera v izvrševanje proračuna EU. Izraža tudi, da bi bilo potrebno za potrjena navzkrižja interesov izbrati najboljši možni način za rešitev problematike. Z resolucijo pozivamo Komisijo za vzpostavitev mehanizma za preprečevanje navzkrižja interesov, povezanih s sredstvi EU. Pravila morajo vsebovati tudi obveznost objave končnih upravičencev do subvencij EU in neposrednih zgornjih mej plačil na fizično osebo. Obsojamo tudi obrekovalni jezik in sovražni govor, ki ga je premier Babiš uporabil proti poslancem, ki so bili februarja v okviru misije za ugotavljanje dejstev na Češkem z namenom spremljanja prijavljenih nepravilnosti pri upravljanju s sredstvi EU.

Uniunea bancară - raport anual 2019 (A9-0026/2020 - Pedro Marques) SL

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

Glasovala sem za to letno poročilo, saj zadovoljivo opiše stanje Bančne unije, poudarja določene težave in uravnoteženo predlaga nekatere spremembe, ki so potrebne, da bi končno dopolnili Bančno unijo. Posebej bi izpostavila izražanje zaskrbljenosti, da ranljivost bank za podnebna tveganja morda ni popolnoma razumljena, in pozdravljanje zaveze EBA, da bo v svojo letno oceno tveganja vključil vprašanja v zvezi s podnebnim tveganjem in uvedel stresne teste v zvezi s podnebnimi spremembam. Resolucija, med drugim, poudarja na pomen dokončanja unije kapitalskih trgov, ki dopolnjuje bančno unijo pri financiranju realnega gospodarstva. Poleg tega tudi pravilno poudarja, da bi popolnoma povezana unija kapitalskih trgov skupaj s polno delujočo bančno unijo omogočila javno in zasebno delitev tveganja in okrepila mednarodno vlogo eura ter še povečala konkurenčnost evropskih trgov in spodbujala trajnostne zasebne naložbe.

Orientări pentru bugetul pe 2021 - Secțiunea a III-a (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SL

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

Glasovala sem za splošne smernice za pripravo proračuna za leto 2021, saj vztraja, da bo prihajajoči proračun izjemno pomemben pri odzivanju na izzive, s katerimi se sooča Unija in ki so še bolj prepoznavni in pereči zaradi pandemije COVID-19, in da mora odražati stopnjo ambicioznosti držav članic in institucij. Na splošno resolucija poudarja, da bi moral biti proračun za leto 2021 osredotočen predvsem na blažitev učinkov pandemije COVID-19 in podporo okrevanju, ki bosta temeljila na evropskem zelenem dogovoru in digitalni preobrazbi. Celotno poročilo v dovoljšnji meri opozori na vse problematike in programe in zadovoljivo izraža stališča, naj se prednostno zagotovi dovolj sredstev vsem programom EU in ranljivim skupinam, kot tudi za podporo dejavnostim organizacij civilne družbe in drugih deležnikov, ki so dejavne pri spodbujanju pravic ter krepitvi in spodbujanju vrednot Unije in pravne države, tudi prek prihodnjega programa za državljanstvo, enakost, pravice in vrednote, še posebej v času, ko smo priča krčenju prostora za civilno družbo v več državah članicah.

Irena JOVEVA
Irena JOVEVA

Pe site-ul NEWSHUB al PE

RT @CiolosDacian: I welcome the presentation of draft negotiating frameworks for the accession of 🇦🇱 & 🇲🇰 to the EU 🇪🇺. @RenewEurope hopes for quick progress. Reforms must bring concrete benefits to the citizens themselves, who must be intimately involved in the process! https://t.co/eYktiG76x5 

RT @StrankaLMS: @24UR @PocivalsekZ @strankaSDS "Navajali ste uspešne ukrepe - kakšne ukrepe? V 5 dneh ste uspeli narediti prvi biznis za katerega smo včeraj videli posledice. Prve preiskave. Ne delate odlično, štirikrat smo že popravljali proti korona zakone." Je zaključil Pavšič v @24UR zvečer https://t.co/ehxQpwTUtc 

RT @DSMeu: #Disinformation is spreading at the speed of light and we all have a role in tackling false stories. How? ⏸️ Pause before sharing anything online. ➡️ Check the source, the date, check for more info & be critical. Always: #TakeCareBeforeYouShare Here are some tips: https://t.co/c9NiThr9V2 

Contact

Bruxelles

Strasbourg