Geert BOURGEOIS Geert BOURGEOIS
Geert BOURGEOIS

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membru al Biroului

Belgia - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgia)

Data nașterii : , Roeselare

Prima pagină Geert BOURGEOIS

Membru

INTA
Comisia pentru comerț internațional
AFCO
Comisia pentru afaceri constituționale
AIDA
Comisia specială pentru inteligența artificială în era digitală
D-IN
Delegația pentru relațiile cu India

Membru supleant

IMCO
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Activități recente

Situația actuală a stategiei de vaccinare împotriva COVID-19 a UE (dezbatere) NL

10-02-2021 P9_CRE-PROV(2021)02-10(3-051-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Controlul democratic al platformelor de socializare și protecția drepturilor fundamentale (dezbatere) NL

10-02-2021 P9_CRE-PROV(2021)02-10(3-166-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței (B9-0108/2021) NL

10-02-2021
Explicații scrise ale votului

N-VA onthield zich bij stemming over deze resolutie. Ze onderschrijft ten volle het belang van opleidingskansen voor eenieder, in het bijzonder de noodzaak te investeren in technologische en digitale vaardigheden. De Covid-19 pandemie heeft meer dan ooit aangetoond hoe cruciaal deze vaardigheden zijn. In een snel veranderende wereld is het onontbeerlijk tijdig in te spelen op nieuwe kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt. N-VA wil evenwel benadrukken dat het aan de lid- en deelstaten toekomt om het beleid inzake onderwijs, opleiding en vaardigheden vorm te geven. Dit beleid moet immers zo dicht mogelijk aansluiten bij de noden van de burger, de arbeidsmarkt en de demografische omstandigheden. N-VA ziet vanzelfsprekend de meerwaarde van Europese samenwerking, bijvoorbeeld in het kader van onderzoek en ontwikkeling of het Erasmus-programma. Helaas gaat de resolutie een brug te ver door ook op te roepen tot een Europese wet inzake telewerk én een Europese wet inzake het recht om onbereikbaar te zij. Een dergelijk Europees keurslijf kan N-VA geenszins steunen: het ontneemt lidstaten de broodnodige flexibiliteit in hun arbeidsmarktbeleid en legt onze KMO's verdere administratieve lasten op terwijl het in veel lidstaten voorwerp van collectief overleg is.

Contact

Bruxelles

Strasbourg