Geert BOURGEOIS Geert BOURGEOIS
Geert BOURGEOIS

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membru al Biroului

Belgia - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgia)

Data nașterii : , Roeselare

Prima pagină Geert BOURGEOIS

Membru

INTA
Comisia pentru comerț internațional
AFCO
Comisia pentru afaceri constituționale
D-IN
Delegația pentru relațiile cu India

Membru supleant

IMCO
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Activităţi recente

Măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus] NL

26-03-2020
Explicații scrise ale votului

De N-VA onderschrijft de dringende noodzaak van maatregelen die de EU moet nemen om de COVID-19- crisissituatie aan te pakken. In dit voorstel worden de Europese structuur- en investeringsmiddelen opengesteld waarbij de niet-aangewende kasreserves uit de EU-cohesiefondsen door de lidstaten gebruikt mogen worden om de economische impact van COVID-19 op korte en lange termijn op te vangen. Voordeel is dat de lidstaten en regio’s onmiddellijk over het geld kunnen beschikken. De N-VA gaat akkoord met het aanwenden van deze fondsen om de crisis te bestrijden.
De N-VA is het echter niet eens met de gebruikte methodologie en aangehouden verdeelsleutel. Het is op zich merkwaardig te noemen dat de beste leerlingen van de klas worden gestraft voor hun goede en voorbeeldige gedrag. Lidstaten en regio’s die veel uit deze fondsen ontvangen, worden zo bevoordeeld ten opzichte van diegene die hun middelen efficiënt inzetten.
De verdeelsleutel voor de cohesiefondsen is niet dezelfde als voor de COVID-19-noden. Het coronavirus treft de meest dichtbevolkte, vaak goed presterende regio’s. Daar is de nood het hoogst en kunnen de financiële middelen het best ingezet worden om de economie er opnieuw snel bovenop te helpen. Daarom onthoudt de N-VA zich op de eindstemming van dit voorstel.

Asistența financiară acordată statelor membre și țărilor care negociază aderarea la Uniune afectate grav de o situație de urgență majoră în domeniul sănătății publice NL

26-03-2020
Explicații scrise ale votului

De N-VA steunt het voorstel om het toepassingsgebied van het Europese Solidariteitsfonds van de EU uit te breiden en de Europese cofinanciering van het fonds te verhogen. Noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid worden nu toegevoegd aan de situaties die uitbetaling uit het ESF rechtvaardigen.
De N-VA is ervan overtuigd dat deze maatregelen en middelen om onze economie vandaag te ondersteunen welkom zijn. Zo kunnen we financiële steun verlenen aan lidstaten die zwaar getroffen zijn door de COVID-19-crisissituatie en betuigen we onze solidariteit met kandidaat-lidstaten uit de Westelijke Balkan die momenteel onderhandelen over toetreding tot de EU.
Voor Turkije is er echter geen enkel EU-toekomstperspectief. Het land is te ver afgegleden van de fundamentele rechten en vrijheden die de EU-lidstaten delen. Voor de N-VA is Turkije een strategische partner, maar geen kandidaat-lid van de EU. Daarom steunden we het amendement dat erop wijst dat Turkije niet in aanmerking komt voor steun uit het Solidariteitsfonds.

Contact

Bruxelles

Strasbourg