Petra DE SUTTER Petra DE SUTTER
Petra DE SUTTER
Belgia

Data nașterii : , Oudenaarde

a 9-a legislatură Petra DE SUTTER

Grupuri politice

 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană - Membră

Partide naționale

 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Groen (Belgia)

Președintă

 • 10-07-2019 / 30-09-2020 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Membru

 • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud
 • 10-07-2019 / 30-09-2020 : Conferința președinților de comisie
 • 14-09-2020 / 30-09-2020 : Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului

Membru supleant

 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Ucraina
 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Delegația pentru relațiile cu India
 • 10-02-2020 / 30-09-2020 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Principalele activități parlamentare

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la o nouă strategie pentru IMM-urile europene

06-10-2020 EMPL_AD(2020)653907 PE653.907v02-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei privind cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe

07-09-2020 EMPL_AD(2020)648298 PE648.298v02-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare

Explicații scrise ale votului

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier (A9-0116/2020 - Ismail Ertug) NL

08-07-2020

Na tien jaar politieke onderhandelingen werd een compromis bereikt dat kan rekenen op de vereiste meerderheid in zowel het Europees Parlement als de lidstaten. Dit zorgt voor vooruitgang ten opzichte van de situatie van vandaag.
De huidige regel inzake cabotageactiviteiten (drie activiteiten binnen zeven dagen) wordt weliswaar behouden, maar er wordt in een afkoelingsperiode van vier dagen voorzien voordat er meer activiteiten in hetzelfde land met hetzelfde voertuig mogen plaatsvinden.
Ik onthield mij op amendement 1, omdat daarmee het volledige compromis in het water zou vallen. Het was kiezen tussen een matige verbetering van de situatie of helemaal geen verbetering. Ik kies voor de verbetering.
Bestuurders zullen ook verplicht worden om na acht weken terug te keren naar het land van vestiging van de werkgever, waar het bedrijf in kwestie voldoende activiteiten moet onderhouden om postbusbedrijven tegen te gaan. De Verts/ALE-Fractie strijdt al meer dan twintig jaar tegen de terugkeer van lege vrachtwagens, omdat dit een serieuze impact heeft op de CO2-uitstoot. Tegelijk mogen we niet vergeten dat de deal fraude tegengaat. Daarom onthield ik mij ook op de amendementen 7 en 17.

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.