Chrysoula ZACHAROPOULOU Chrysoula ZACHAROPOULOU
Chrysoula ZACHAROPOULOU

Grupul Renew Europe

Membră

Franța - La République en marche (Franța)

Data nașterii : , Sparte

Prima pagină Chrysoula ZACHAROPOULOU

Vicepreședintă

DEVE
Comisia pentru dezvoltare
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membră

FEMM
Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Membru supleant

ENVI
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
ANIT
Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului
D-CL
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
DPAP
Delegația pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican
DLAT
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Activități recente

OPINION on the situation of sexual and reproductive health and rights in the EU, in the frame of women’s health EN

25-02-2021 DEVE_AD(2021)660263 PE660.263v02-00 DEVE
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Pierrette HERZBERGER-FOFANA

RAPORT referitor la o nouă strategie UE-Africa – un parteneriat pentru o dezvoltare durabilă și favorabilă incluziunii

12-02-2021 A9-0017/2021 PE654.007v02-00 DEVE
Rapoarte în calitate de raportor
Chrysoula ZACHAROPOULOU

Contact

Bruxelles

Strasbourg