Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membru

Polonia - Prawo i Sprawiedliwość (Polonia)

Data nașterii : , Świerklaniec

Prima pagină Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Membru

LIBE
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
D-TR
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

Membru supleant

CONT
Comisia pentru control bugetar
D-BR
Delegația pentru relațile cu Republica Federativă a Braziliei
DMER
Delegația pentru relațile cu Mercosur
DLAT
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Activități recente

Pachetul de redresare al UE (dezbatere) PL

27-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-27(1-054-7500)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Cea de a 70-a aniversare a Declarației Schuman (dezbatere) PL

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-085-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Descărcarea de gestiune 2018: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (A9-0035/2020 - Joachim Stanisław Brudziński) PL

14-05-2020
Explicații scrise ale votului

Głosowałem za przyjęciem absolutorium za rok 2018 dla Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT). Poparcie tego absolutorium jest wynikiem analizy pracy tej instytucji, które zawarłem w sprawozdaniu, którego jestem autorem, a które powstało w ramach pracy w Komisji Kontroli Budżetowej. Po uważnym przestudiowaniu końcowego, rocznego sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, jak również uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018, oraz szeregu dalszych opinii stosownych instytucji poparłem przyjęcie tego absolutorium. Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej to instytucja ważna dla działania struktur wspólnoty, tym bardziej cieszy mnie, iż jej działanie w roku 2018 nie budziło większych czy poważniejszych zastrzeżeń. Liczę, że wyniki mojego sprawozdania, wnioski i sugestie zawarte w nim pomogą w jeszcze lepszym działaniu tej ważnej i istotnej instytucji.

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Pe site-ul NEWSHUB al PE

RT @TomaszPoreba: Tak było... Kowal https://t.co/WHOGnVnSHC 

RT @KazikowskaEdyta: Jedziemy dalej ! 🚌 #DUDA2020 #DudaBus https://t.co/84RsKozD3M 

RT @AndrzejDuda2020: Przede wszystkim, myślenie o Polsce! #DUDA2020 #PlanDudy https://t.co/XhPN5KT7i7 

Contact

Bruxelles

Strasbourg