Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membru

Polonia - Prawo i Sprawiedliwość (Polonia)

Data nașterii : , Świerklaniec

Prima pagină Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Membru

LIBE
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
D-TR
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

Membru supleant

CONT
Comisia pentru control bugetar
D-BR
Delegația pentru relațile cu Republica Federativă a Braziliei
DMER
Delegația pentru relațile cu Mercosur
DLAT
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Activități recente

Siguranța centralei nucleare de la Ostroveț, Belarus (B9-0109/2021) PL

11-02-2021
Explicații scrise ale votului

Słuszną zasadą, która przyświeca działalności i eksploatacji elektrowni jądrowych na całym świecie jest ich całkowita transparentność, zarówno przez wzgląd na bezpieczeństwo, jak i bardzo konieczne, zwłaszcza w tym przypadku zaufanie. Nie ma wątpliwości, że Białoruś w sposób oczywisty łamie te zasady i jest to bardzo niepokojące, albowiem białoruska elektrownia jądrowa znajduje się zaledwie 4 km od granicy z Litwą i około 50 km od Wilna. Robiąc retrospekcję wiadomym jest, że trzeba zrobić absolutnie wszystko co tylko możliwe, aby wypadki mające miejsce w przeszłości nie powtórzyły się. Jest to w interesie nas wszystkich. ENSREG opublikował obszerny raport dotyczący białoruskiej elektrowni w 2018 roku i wystosował szereg zaleceń mających zwiększyć bezpieczeństwo w tym obszarze. Niestety z przykrością należy stwierdzić, że nie zostały one wdrożone w życie. Stąd zaniepokojenie Unii Europejskiej zwłaszcza, że już w trakcie budowy owej elektrowni doszło do wielu wypadków. Poparłem zatem tę rezolucje w trosce o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców naszego globu, gdyż powinniśmy dbać o siebie nawzajem i ograniczać ryzyko do absolutnego minimum. Mam nadzieję, że osoby odpowiedzialne za tę sytuację na Białorusi zrozumieją nasze obawy i przyjmą je jako wartość dodaną w trosce o zasady bezpieczeństwa nie tylko dla nas, lecz także przyszłych pokoleń.

25 de ani de la Declarația de la Beijing și de la crearea Platformei de acțiune de la Beijing: provocări viitoare la adresa drepturilor femeilor (B9-0114/2021) PL

11-02-2021
Explicații scrise ale votului

Zdecydowałem się zagłosować przeciw tej deklaracji. Analizując jej osiągnięcia i postanowienia doszedłem do wniosku, że właściwym jest, iż Platforma Działania uznaje, że kobiety natrafiają na bariery utrudniające osiągnięcie pełnej równości i awansu, w postaci takich czynników, jak rasa, wiek, język, grupa etniczna, kultura, religia, niepełnosprawność, przynależność do ludności rdzennej i inne wyróżniki określające ich status. Wiele kobiet napotyka przeszkody w związku ze swym statusem rodzinnym, w szczególności samotne matki lub swym statusem społeczno-ekonomicznym, np. w związku z tym, że mieszkają na terenach wiejskich, odizolowanych lub ubogich. Prawdą jest również to, że z dodatkowymi trudnościami borykają się kobiety-uchodźcy i kobiety przesiedlone, łącznie z kobietami przesiedlonymi w obrębie kraju, jak również imigrantki i migrantki, w tym pracujące migrantki. Jest też wiele kobiet szczególnie zagrożonych z powodu klęsk żywiołowych, ciężkich i zakaźnych chorób oraz różnych form przemocy wobec nich. Niestety z żalem muszę przyznać, że obecnie Platforma Działania jest ogólnie znana jako jeden z kluczowych etapów promowania na całym świecie dostępu do praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, w tym dostępu do „bezpiecznej i legalnej aborcji”. Sytuacja, z którą mamy zatem do czynienia jest sytuacją kompletnie nie do zaakceptowania przeze mnie albowiem szanuje każde życie bez względu na jego płeć czy warunki fizyczne.

Normele de utilizare a sloturilor în aeroporturile Uniunii: o relaxare temporară (C9-0420/2020) PL

10-02-2021
Explicații scrise ale votului

Podjąłem decyzję, aby zagłosować za tymczasowym złagodzeniem zasad wykorzystywania przydziałów czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty w związku z pandemią COVID-19. Projekt przewiduje przydzielenie interesariuszom lotniczym zwolnienia z wymagań dotyczących użytkowania slotów na sezon letni w 2021. Ważną kwestią jest dla linii lotniczych jest fakt, iż w wymiarze zwyczajowym muszą użytkować 80% przydzielonych im slotów w celu zachowania ich wymiaru w następującym sezonie (tzw. Zasada 80/20). Natomiast ta konkretna propozycja przewiduje konieczność ich użytkowana w części 40% (40/60) w okresie od 28 marca do 30 października 2021 r. Został także wprowadzony szereg warunków, których celem jest zapewnienie, że przepustowość lotniska jest użytkowana w sposób wydajny, a przede wszystkim nie łamie zasad konkurencji w okresie odbudowania lotnictwa po pandemii koronawirusa w Europie.

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Pe site-ul NEWSHUB al PE

Oj jak przykro.😳 https://t.co/TolKh3hBNP 

„Nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie decyzja rządu @pisorgpl. Historycznie to sięga jeszcze lat 2005-2007. To wtedy ówczesny premier J.#Kaczyński zdecydował o przeznaczeniu 200 mln złotych na rozpoczęcie tej inwestycji. Gdy rządziła #PO, także mogła sięgnąć po środki z #UE...” https://t.co/Rt3xaOEf3w 

RT @Pawe78316691: @Wiesaw29299003 @jbrudzinski @radio_szczecin Np. to, że może udowodnić iż pomoc, która miała być przeznaczona na pensje i utrzymanie miejsc pracy, poszła np. na wycieczkę na Zanzibar.

Contact

Bruxelles

Strasbourg