Jarosław DUDA Jarosław DUDA
Jarosław DUDA

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Polonia - Platforma Obywatelska (Polonia)

Data nașterii : , Wroclaw

Prima pagină Jarosław DUDA

Membru

EMPL
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
D-UA
Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Ucraina
DEPA
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru supleant

PETI
Comisia pentru petiții
D-ME
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru

Activități recente

Acordul de asociere UE-Ucraina (A9-0219/2020 - Michael Gahler) PL

10-02-2021
Explicații scrise ale votului

Szanowni Państwo,
Głosowałem za przyjęciem sprawozdania dotyczącego układu o stowarzyszeniu z Ukrainą, ponieważ uważam, że to bardzo dobry i kompleksowy dokument.
Cieszę się, że w sprawozdaniu podkreślono znaczenie bezprecedensowych pakietów pomocowych udzielonych Ukrainie przez Unie Europejską, a w szczególności długoterminowej pożyczki w wysokości 1,2 mld EUR udzielonej na bardzo korzystnych warunkach. Liczę, że wypłata 600 mln euro z tytułu pierwszej transzy tej pomocy zostanie należycie wykorzystana na wdrożenie kompleksowych środków ochrony socjalnej a tym samym przyczyni się do łagodzenia skutków kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19
Ponadto, popieram zawarte w sprawozdaniu wezwanie do poprawy stanu systemu ochrony zdrowia publicznego, zwłaszcza w zakresie zwalczania korupcji i kumoterstwa. Uważam, że tylko transparentne procedury zakupu sprzętu medycznego a także szczepionek przeciw COVID-19 pozwolą uniknąć nieproporcjonalnie wysokich cen podczas panującej pandemii.

Support for self-employed people EN

02-02-2021 E-000642/2021 Comisia
Întrebări scrise

Școlile europene

21-12-2020 E-007022/2020 Comisia
Întrebări scrise

Contact

Bruxelles

Strasbourg