Jarosław DUDA Jarosław DUDA
Jarosław DUDA

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Polonia - Platforma Obywatelska (Polonia)

Data nașterii : , Wroclaw

Prima pagină Jarosław DUDA

Membru

EMPL
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
D-UA
Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Ucraina
DEPA
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru supleant

PETI
Comisia pentru petiții
D-ME
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru

Activități recente

AVIZ Viitorii pescari: atragerea unei noi generații de lucrători în sectorul pescuitului și crearea de locuri de muncă în comunitățile costiere

18-03-2021 EMPL_AD(2021)658780 PE658.780v02-00 EMPL
Avize în calitate de raportor pentru aviz
Jarosław DUDA

Contact

Bruxelles

Strasbourg