Pernille WEISS Pernille WEISS
Pernille WEISS

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membră

Danemarca - Det Konservative Folkeparti (Danemarca)

Data nașterii : , Middelfart

Prima pagină Pernille WEISS

Membră

ENVI
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru supleant

FEMM
Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen
DMAG
Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și Uniunea Maghrebului Arab, inclusiv comisiile parlamentare mixte UE-Maroc, UE-Tunisia și UE-Algeria
DMED
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Activități recente

The persecution and ‘outing’ of LGBTI persons in Morocco EN

29-05-2020 E-003280/2020 Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
Întrebări scrise

Noul CFM, resursele proprii și planul de redresare DA

15-05-2020
Explicații scrise ale votului

. – Hr. formand, jeg er et af de medlemmer, som har stemt imod denne beslutning i kølvandet på covid-19-krisen. Jeg underkender ikke intentionen bag Europa-Parlamentets beslutning. Det er på mange måder kun en naturlig og næstekærlig handling at række ud for at hjælpe. Men måden, det gøres på – gennem denne beslutning – er ikke den rigtige. Kravet om et højere syvårigt EU-budget og en ny struktur, som sikrer EU egne skatteindtægter, er ikke løsningsforslag, der – i min optik – harmonerer med Unionens grundprincip om subsidiaritet. EU er en global rollemodel for demokrati, grøn omstilling og innovation. Det er vi, fordi vi indtil nu har hyldet nationalstaternes suveræne ansvar og samarbejdsevne. Udtrykt i mådeholden fællesøkonomi, fokus på de grænseoverskridende udfordringer og værdien af at lære og løfte hinanden i sund og fair konkurrence om at være den bedste. Derfor stemmer jeg ikke for den foreslåede beslutning.

Pernille WEISS
Pernille WEISS

Pe site-ul NEWSHUB al PE

@Kira_MPH Teksten udvandes ikke af at @EPPGroup ikke vil skære alt ud i detaljer for Kommissionen, som nu skal udarbejde forslag til værktøjskassen. Men sig mig: Hvorfor vil du ikke stemme for at også NGO’er skal kunne undersøges? Transparens bør da gælde alle demokratiske aktører? Eller??

Det er så stærkt! Husker, at @AndersVistisen i valgkampen påstod, at en ordentlig vejpakke nok ALDRIG ville finde vej gennem EP. Hils ham, @KofodPeter, når han får det glade budskab 🚛👍🏻 #eudk #dkpol #dkbiz #vejpakke https://t.co/h4juW2OcUm 

Nej tak ⛔️ til #MoneyLaundering! Ja tak til stærkere samarbejde og bedre værktøjer i EU, der også fanger. Har lige stemt for en række stærke forslag fra EP til Kommissionen ❎ #terroristfinancing #eudk #hvidvask #dkpol https://t.co/p48lVvhKSW 

Contact

Bruxelles

Strasbourg