Beata KEMPA Beata KEMPA
Beata KEMPA

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membră

Polonia - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (Polonia)

Data nașterii : , Syców

Prima pagină Beata KEMPA

Membră

DEVE
Comisia pentru dezvoltare
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru supleant

LIBE
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
DMAS
Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek
DMED
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Activități recente

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

19-02-2020 DEVE_AD(2020)644993 PE644.993v02-00 DEVE
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Lukas MANDL

Sistemul „Documente false și autentice online” (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) PL

13-02-2020
Explicații scrise ale votului

Zagłosowałam za powyższym projektem rezolucji, gdyż jestem przekonana, iż przyczynia się on do skuteczniejszej walki z przestępstwami przeciwko wiarygodności dokumentów oraz oszustwami dotyczącymi tożsamości.
Walkę z tym negatywnym zjawiskiem uważam za priorytet z dwóch podstawowych powodów. Pierwszy to konieczność ochrony obywateli wewnątrz UE przed staniem się ofiarą przestępstw powyższego typu i przed stratami finansowymi powstałymi w związku z posługiwaniem się przez osobę trzecią ich tożsamością. Drugi powód to zagrożenie wynikające z masowych ruchów migracyjnych i bardzo wysokiej liczby osób, w tym nielegalnych migrantów, przekraczających granice UE. W sytuacji gdy osoby takie często nie są w posiadaniu ważnych dokumentów uprawniających do wjazdu na teren UE, stają się one także potencjalnymi sprawcami powyższego typu przestępstw.
Postulowane w rezolucji zmiany pomogą walczyć z tym procederem, zapobiec nielegalnej migracji i w skuteczniejszy sposób kontrolować osoby wjeżdżające na teren UE, co pozwoli także lepiej wykrywać potencjalne zagrożenia terrorystyczne.

Beata KEMPA
Beata KEMPA

Pe site-ul NEWSHUB al PE

" (...) Projekt rezolucji jest bardzo słaby pod względem prawnym i merytorycznym, pełny wewnętrznych sprzeczności. Nie ma absolutnie oparcia w faktach (...)" Więcej ⤵️⤵️⤵️ #GośćWiadomości #PE #UE #Polska https://t.co/0huYxBefqF 

We #wtorek zapraszam Państwa na #SygnałyDnia w @RadiowaJedynka o 7️⃣:4️⃣0️⃣ Do usłyszenia!

RT @RadioMaryja: W PE został zaprezentowany tzw. raport nt. stanu polskiej praworządności. @BeataKempa_MEP: Jego autorzy nie przyjęli do wiadomości, że w Polsce dwukrotnie wybory wygrała Zjednoczona Prawica, która reformuje kraj https://t.co/YWlFu0WDIx 

Contact

Bruxelles

Strasbourg