Joanna KOPCIŃSKA Joanna KOPCIŃSKA
Joanna KOPCIŃSKA

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membră

Polonia - Prawo i Sprawiedliwość (Polonia)

Data nașterii : , Lodz

Prima pagină Joanna KOPCIŃSKA

Vicepreședintă

BECA
Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului

Membră

ENVI
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
D-JP
Delegația pentru relațiile cu Japonia

Membru supleant

EMPL
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
DAND
Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină
DLAT
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Activități recente

Situația actuală a stategiei de vaccinare împotriva COVID-19 a UE (dezbatere) PL

10-02-2021 P9_CRE-PROV(2021)02-10(3-067-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Acordul de asociere UE-Ucraina (A9-0219/2020 - Michael Gahler) PL

10-02-2021
Explicații scrise ale votului

Sprawozdanie z wykonania układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą jest bardzo obszernym tekstem. Zawiera szczegółowe podsumowanie postępów poczynionych przez Ukrainę w kilku obszarach wdrażania porozumienia, a także zalecenia PE w takich obszarach, jak wspólne wartości i zasady ogólne; reformy i ramy instytucjonalne; współpraca w dziedzinie WPZiB; sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo; prawa człowieka i podstawowe wolności; współpraca handlowa i gospodarcza; energia, środowisko i zmiana klimatu; kontakty międzyludzkie i przepisy instytucjonalne.
W trakcie prac nad tekstem uwzględniono większość poprawek zgłoszonych moją grupę, w tym tę dotyczącą europejskiej perspektywy Ukrainy zgodnie z art. 49 TUE. Tekst jest bardzo obszerny, ale dobrze przygotowany.

Contact

Bruxelles

Strasbourg