Gwendoline DELBOS-CORFIELD Gwendoline DELBOS-CORFIELD
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană

Vicepreședintă

Franța - Europe Écologie (Franța)

Data nașterii : ,

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual

31-03-2021 LIBE_AD(2020)650370 PE650.370v04-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

Aviz referitor la orientările generale pentru elaborarea bugetului pe 2022, secțiunea III – Comisia

04-03-2021 LIBE_AL(2021)689589 PE689.589v02-00 LIBE
Domènec RUIZ DEVESA

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitor la conturarea politicii în domeniul educației digitale

11-11-2020 FEMM_AD(2020)657431 PE657.431v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

AVIZ referitor la executarea mandatului european de arestare și aplicarea procedurilor de predare între statele membre

14-10-2020 AFCO_AD(2020)648270 PE648.270v02-00 AFCO
Paulo RANGEL

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021

07-10-2020 LIBE_AD(2020)654091 PE654.091v02-00 LIBE
Karlo RESSLER

AVIZ referitor la inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual

14-09-2020 FEMM_AD(2020)646839 PE646.839v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

AVIZ referitor la instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale

11-09-2020 AFCO_AD(2020)654024 PE654.024v03-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

AVIZ referitor la reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă

25-08-2020 FEMM_AD(2020)650376 PE650.376v03-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitoare la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană - Raport anual pe 2018-2019

04-03-2020 FEMM_AD(2020)646838 PE646.838v02-00 FEMM
Samira RAFAELA

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00 AFCO
Pascal DURAND

Contact

Bruxelles

Strasbourg