Manon AUBRY Manon AUBRY
Manon AUBRY

Grupul Stângii din Parlamentul European - GUE/NGL

Copreședintă

Franța - La France Insoumise (Franța)

Data nașterii : , Frejus

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz Manon AUBRY

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, compatibil cu normele OMC

11-12-2020 ECON_AD(2020)657390 PE657.390v02-00 ECON
Luis GARICANO

AVIZ referitor la răspunderea întreprinderilor pentru daunele aduse mediului

09-12-2020 DEVE_AD(2020)658987 PE658.987v02-00 DEVE
Caroline ROOSE

AVIZ referitor la consolidarea transparenței și a integrității în instituțiile UE prin crearea unui organism european de etică independent

20-11-2020 ECON_AD(2020)657256 PE657.256v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei cu privire la diligența necesară a întreprinderilor și răspunderea acestora

18-11-2020 DEVE_AD(2020)657424 PE657.424v02-00 DEVE
Marc TARABELLA

AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale

14-09-2020 JURI_AD(2020)652513 PE652.513v03-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei privind un cadru juridic al UE pentru stoparea și inversarea defrișărilor provocate de UE la nivel mondial

20-07-2020 DEVE_AD(2020)652315 PE652.315v02-00 DEVE
Michèle RIVASI

AVIZ referitor la rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial

02-07-2020 DEVE_AD(2020)648612 PE648.612v03-00 DEVE
Hildegard BENTELE

AVIZ referitor la o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal

02-06-2020 DEVE_AD(2020)647002 PE647.002v02-00 DEVE
Beata KEMPA

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal

29-05-2020 DEVE_AD(2020)646984 PE646.984v02-00 DEVE
Beata KEMPA

AVIZ referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții – raportul anual 2019

07-02-2020 ECON_AD(2020)643215 PE643.215v02-00 ECON
Bas EICKHOUT

Contact

Bruxelles

Strasbourg