Janina OCHOJSKA Janina OCHOJSKA
Janina OCHOJSKA

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membră

Polonia - Independent (Polonia)

Data nașterii : , Gdánsk

Prima pagină Janina OCHOJSKA

Membră

DEVE
Comisia pentru dezvoltare
D-BY
Delegația pentru relațiile cu Belarus
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
DEPA
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru supleant

DROI
Subcomisia pentru drepturile omului
DMAG
Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și Uniunea Maghrebului Arab, inclusiv comisiile parlamentare mixte UE-Maroc, UE-Tunisia și UE-Algeria
DMED
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Activități recente

Parteneriatul estic, în perspectiva summitului din iunie 2020 (A9-0112/2020 - Petras Auštrevičius) PL

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

. – Poparłam zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r.
Dalszy rozwój oraz integracja państw Partnerstwa Wschodniego z Unią Europejską przyniesie wymierne korzyści dla obydwu stron. Z jednej strony Unia Europejska w bliskości swych granic zewnętrznych zyska dobrych i stabilnych partnerów do współpracy. Z drugiej strony kraje Partnerstwa Wschodniego poprzez ściślejszą integrację polityczną, społeczną i gospodarczą zyskają większe bezpieczeństwo i dobrobyt w obrębie swego terytorium.
Parlament Europejski w swych zaleceniach zwrócił między innymi uwagę na zróżnicowanie w rozwoju państw Partnerstwa Wschodniego i rozważenie stworzenia dla trzech z nich ściślejszej współpracy, a w jej ramach ustanowienie programu wsparcia reform i inwestycji. Potrzeba stworzenia wspólnej przestrzeni gospodarczej w następstwie której nastąpiłoby zacieśnienie współpracy prowadzącej do większej integracji tych krajów z UE. Co więcej, Parlament Europejski wskazuje na potrzebę wsparcia większej mobilności siły roboczej między krajami Partnerstwa Wschodniego, a UE przy jednoczesnym zachowaniu legalności i trwałości tego procesu.
Mam nadzieję, że zalecenia przedłożone przez Parlament Europejski zostaną rozpatrzone, a propozycje działań w zakresie Partnerstwa Wschodniego wdrożone.

Protestele antirasiste în urma morții lui George Floyd (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) PL

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

. – Głosowałam za przyjęciem rezolucji w sprawie protestów antyrasistowskich po śmierci George’a Floyda.
Walka z rasizmem i dyskryminacją niezależnie od źródeł jej pochodzenia powinna zostać przyspieszona i stanowić wspólną odpowiedzialność całego społeczeństwa. Wszelkie przejawy agresji słownej i fizycznej, rasizmu i przemocy skierowane do osób o odmiennym pochodzeniu, przynależności etnicznej, pochodzeniu rasowym, wyznaniu czy światopoglądzie powinny zostać każdorazowo potępione a agresorzy powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności.
Masowe protesty w następstwie śmierci George’a Floyda jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych oraz w niektórych krajach Unii Europejskiej z założenia miały przebiegać w sposób pokojowy. Niestety zostały w sposób haniebny wykorzystane przez pewne grupy osób w celu przywłaszczenia mienia, siania zamętu i zamieszania, prowokowania do starć z policją oraz niszczenia miejsc użyteczności publicznej.
Każdorazowe nadużycie siły, czy to ze strony funkcjonariuszy publicznych, czy protestujących powinno spotkać się z potępieniem oraz wszczęciem odpowiednich procedur wobec osób za to odpowiedzialnych.
Chciałabym wezwać rządy państw członkowskich Unii Europejskiej, aby nie tylko w sposób jednoznaczny potępiły zachowania rasistowskie i ksenofobiczne ale również zaangażowały się poprzez szerzenie praw człowieka, równości wszystkich obywateli wobec prawa oraz zasad demokracji, w propagowanie wartości wspólnych dla podstaw Unii, dla lepszej i bezpiecznej przyszłości młodego pokolenia Europejczyków.

Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei COVID-19 (B9-0172/2020) PL

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

. – Głosowałam za rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony pracowników transgranicznych i sezonowych w Unii w kontekście kryzysu wywołanego COVID-19.
Według dostępnych danych, ponad 17 mln obywateli Unii Europejskiej pracuje w państwie innym niż kraj, którego są obywatelami. Wielu z nich w związku z pandemią COVID-19, która wpłynęła w sposób negatywny na wiele gospodarek i bezpośrednio zagroziła niektórym sektorom, napotkało szereg trudności, w tym utratę źródła dochodu, a także znaczna ilość utknęła w kraju zatrudnienia często bez dochodów, czy dostępu do opieki zdrowotnej.
Pragnę zwrócić uwagę na fakt iż znaczna liczba pracowników transgranicznych zatrudniona jest w sektorze opieki jako opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych, którzy z dnia na dzień zostali bez wsparcia i opieki. Co więcej, brak pracowników sezonowych odczuło wiele krajów członkowskich a w związku ze zbliżającym się czasem zbiorów ich obecność jest kluczowa dla zapewnienia płynności funkcjonowania przedsiębiorstw.
Niemiej jednak najważniejszą kwestią pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony pracownikom. Dlatego też popieram propozycję informowania pracowników w zrozumiałym dla nich języku o zagrożeniu, zapewnieniu im godnych warunków zakwaterowania, a także łatwego dostępu do testów. Zachęcam tym samym Komisję do wdrażania wytycznych w sprawie swobodnego przepływu pracowników w czasie epidemii COVID-19.

Janina OCHOJSKA
Janina OCHOJSKA

Pe site-ul NEWSHUB al PE

RT @SuperNiania: To jest inteligencja bezobjawowa. https://t.co/Vimd50Q2BB 

Nie zapominajcie, że wojna w Syrii nadal trwa a jej ofiarami są najsłabsi. https://t.co/Vn7puVBjg4 

RT @MyEDF: Join our webinar on 8 July to learn: -Why there is now more potential for EU investment in #SocialInclusion and accessibility for persons with disabilities -How you can influence how #EUfunds are spent in your country Register for free and find out more: https://t.co/Uh9VzAorX1  https://t.co/wR56049Dip 

Contact

Bruxelles

Strasbourg