Marcel KOLAJA Marcel KOLAJA
Marcel KOLAJA

Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană

Membru

Cehia - PIRÁTI (Cehia)

Data nașterii : , Moravská Třebová

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz Marcel KOLAJA

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la o strategie europeană privind datele

27-01-2021 CULT_AD(2021)652540 PE652.540v02-00 CULT
Radka MAXOVÁ

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19

11-11-2020 IMCO_AD(2020)658733 PE658.733v03-00 IMCO
Virginie JORON

AVIZ referitor la o nouă strategie pentru IMM-urile europene

30-09-2020 IMCO_AD(2020)653798 PE653.798v02-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei privind cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe

03-09-2020 CULT_AD(2020)648348 PE648.348v02-00 CULT
Łukasz KOHUT

AVIZ referitor la drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale

03-09-2020 CULT_AD(2020)648351 PE648.351v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la Actul privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice

22-07-2020 CULT_AD(2020)648287 PE648.287v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la Actul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea online

09-07-2020 IMCO_AD(2020)648645 PE648.645v02-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

AVIZ referitor la un regim de răspundere civilă pentru inteligența artificială

07-07-2020 IMCO_AD(2020)648381 PE648.381v02-00 IMCO
Svenja HAHN

Contact

Bruxelles

Strasbourg