Irène TOLLERET Irène TOLLERET
Irène TOLLERET

Grupul Renew Europe

Membră

Franța - Liste Renaissance (Franța)

Prima pagină Irène TOLLERET

Membră

REGI
Comisia pentru dezvoltare regională
D-JP
Delegația pentru relațiile cu Japonia

Membru supleant

AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
FEMM
Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen
DPAL
Delegația pentru relațiile cu Palestina
DMED
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Activități recente

OPINION on guidelines for the 2022 Budget – Section III EN

05-03-2021 AGRI_AD(2021)663213 PE663.213v03-00 AGRI
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Pina PICIERNO

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute for Gender Equality (EIGE) for the financial year 2019: EN

25-02-2021 FEMM_AD(2021)663068 PE663.068v02-00 FEMM
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Robert BIEDROŃ

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019, Section III – Commission and executive agencies EN

25-02-2021 FEMM_AD(2021)663069 PE663.069v02-00 FEMM
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Robert BIEDROŃ

Contact

Bruxelles

Strasbourg