Radosław SIKORSKI Radosław SIKORSKI
Radosław SIKORSKI

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Polonia - Platforma Obywatelska (Polonia)

Data nașterii : , Bydgoszcz

Explicații scrise ale votului Radosław SIKORSKI

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia PL

17-04-2020

Szanowni Państwo! Poparłem tekst rezolucji ws. skoordynowanych działań UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków, ponieważ zawiera ona szereg propozycji niezbędnych działań, jakie powinna podjąć teraz Unia Europejska.
M.in. wzywa ona KE do zaproponowania ogromnego i elastycznego pakietu finansowego na rzecz odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie. Wzywa do użycia wszystkich dostępnych i niewykorzystanych środków w obecnym budżecie UE do wsparcia najbardziej dotkniętych regionów i branż gospodarki, a także wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, aby nie musiały zwalniać pracowników.
Wzywa również do zmiany w systemie produkcji leków, aby Europa była w mniejszym stopniu uzależniona od krajów zewnętrznych, oraz apeluje o zwiększenie budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Europejskiej Agencji Leków, aby odpowiedź na kolejne epidemie była szybsza i jak najlepiej skoordynowana.
Rezolucja wspomina także o rządach, które wykorzystują epidemię, aby zagarnąć dla siebie jeszcze więcej władzy i niszczyć normy demokratyczne. W polskiej delegacji EPL mówimy NIE łamaniu prawa i wykorzystaniu pandemii do budowania rządów autorytarnych. Nie chcemy też, żeby za błędy obecnego rządu płacili Polacy, i tak już ciężko dotknięci przez kryzys. To, że po raz kolejny Europa z niepokojem upomina się o prawa Polaków, jest wynikiem łamania prawa w Polsce przez Jarosława Kaczyńskiego i jego podopiecznych.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Adresă poștală

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego
    ul. Długa 64/2
    biuro@radeksikorski.eu; Tel. 0048 885 544 660
    PL - 85-034 Bydgoszcz