Søren GADE Søren GADE
Søren GADE

Grupul Renew Europe

Membru

Danemarca - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Danemarca)

Data nașterii : , Holstebro

Prima pagină Søren GADE

Președinte

D-IN
Delegația pentru relațiile cu India

Vicepreședinte

PECH
Comisia pentru pescuit

Membru

CPDE
Conferința președinților de delegație
TRAN
Comisia pentru transport și turism
BECA
Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului

Membru supleant

LIBE
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
D-IR
Delegația pentru relațiile cu Iran

Activități recente

Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR (A8-0200/2019 - Peter Jahr) DA

23-10-2020
Explicații scrise ale votului

Ændringsforslag 843 og 1143 Reduktion af pesticider
Venstre bakker op om nødvendigheden i at reducere anvendelsen af pesticider i landbrugssektoren. Venstre lægger afgørende vægt på, at reduktionsmål for landbrugssektoren bliver ligeligt og fair fordelt på alle medlemsstater, og at der tages højde for den indsats, som visse medlemsstater allerede har ydet for at nedbringe deres pesticidforbrug. Ændringsforslaget tog ikke tilstrækkeligt højde for det og derfor stemte Venstre imod ændringsforslaget.
Ændringsforslag 858 og 1229 om Tyrefægtning
Venstre er imod, at budgettet fra den fælles landbrugspolitik skal finansiere tyrefægtning, og derfor stemmer Venstre blankt til ændringsforslag, der relaterer sig til denne praksis, som vi ikke anser for at være forenelig med vores arbejde for bedre dyrevelfærd i EU. Dog mener Venstre ikke, at EU skal kunne forbyde tyrefægtning, som er en lokal forankret tradition. Derfor er et fremtidigt forbud en national opgave for Spanien.

Consolidarea Garanției pentru tineret (B9-0310/2020) DA

08-10-2020
Explicații scrise ale votului

Beskæftigelse blandt unge er en central del af et bæredygtigt samfund, som Venstre arbejder målrettet på at opbygge i Danmark. Grunden til, vi har stemt nej til denne resolution er, at social- og beskæftigelsespolitik også fremover skal være national kompetence - og hvert land bør tackle det efter egne omstændigheder.

Instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (A9-0170/2020 - Michal Šimečka) DA

07-10-2020
Explicații scrise ale votului

Intentionen bag betænkningen er god. Der er dog nogle steder, hvor jeg ikke kan støtte forslagene i teksten. Det skyldes en bekymring for indsættelse af forskellige interessenter i overvågningsmekanismen, som tit og ofte er funderet på politiske mål og overbevisninger, og derfor ikke uafhængige, som teksten ellers hævder. Dernæst vil mekanismen med en årlig overvågningscyklus være et indgreb i medlemslandenes suverænitet i forhold til interne anliggender, hvor unionen i dag ingen kompetence har - og det kan jeg ikke støtte. Jeg har derfor stemt for en række ændringsforslag, men støttet det samlede forslag.

Contact

Bruxelles

Strasbourg