Asger CHRISTENSEN : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză 

Membru supleant 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Delegația pentru relațiile cu Israel 

Contact