Mauri PEKKARINEN Mauri PEKKARINEN
Mauri PEKKARINEN

Grupul Renew Europe

Membru

Finlanda - Suomen Keskusta (Finlanda)

Data nașterii : , Kinnula

Prima pagină Mauri PEKKARINEN

Membru

ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
D-JP
Delegația pentru relațiile cu Japonia

Membru supleant

BUDG
Comisia pentru bugete
REGI
Comisia pentru dezvoltare regională
DEEA
Delegația pentru cooperare nordică și pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, precum și la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)
DCAS
Delegația la comisiile de cooperare parlamentară UE-Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan și UE-Tadjikistan și pentru relațiile cu Turkmenistanul și Mongolia

Activități recente

AVIZ referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021

30-09-2020 REGI_AD(2020)653814 PE653.814v02-00 REGI
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Contact

Bruxelles

Strasbourg