Witold Jan WASZCZYKOWSKI Witold Jan WASZCZYKOWSKI
Witold Jan WASZCZYKOWSKI

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membru

Polonia - Prawo i Sprawiedliwość (Polonia)

Data nașterii : , Piotrkow Trybunalski

Prima pagină Witold Jan WASZCZYKOWSKI

Președinte

D-UA
Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Ucraina

Vicepreședinte

AFET
Comisia pentru afaceri externe

Membru

CPDE
Conferința președinților de delegație
SEDE
Subcomisia pentru securitate și apărare
DEPA
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru supleant

INTA
Comisia pentru comerț internațional

Activități recente

Situația din Myanmar/Birmania (B9-0116/2021) PL

11-02-2021
Explicații scrise ale votului

Wybory parlamentarne z 8 listopada 2020 zakończyły się miażdżącym zwycięstwem Narodowej Ligi na rzecz Demokracji. Opozycja dowodziła, że wybory zostały sfałszowane i domagała się powtórzenia głosowania, uzyskując poparcie sił zbrojnych. Komisja wyborcza stwierdziła jednak, że nie ma dowodów na poparcie tych twierdzeń. Wojsko przeprowadziło zamach stanu w dniu 1 lutego 2021 r., kiedy zaplanowane było otwarcie nowej sesji parlamentu. Wprowadzony został stan wyjątkowy. Prezydent Win Myint i Radca Stanu (premier) Aung San Suu Kyi zostali zatrzymani, podobnie jak ministrowie i ich zastępcy oraz członkowie parlamentu.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie sytuacji w Mjanmie/Birmie potępia przeprowadzony pucz, wzywa do uwolnienia zatrzymanych, zniesienia stanu wyjątkowego oraz przekazania władzy wyłonionym w wyborach organom cywilnym. Przyjęty tekst apeluje także do Rosji i Chin aby aktywnie zaangażowały się w dyplomację międzynarodową jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Głosowałem za przyjęciem tekstu rezolucji.

Witold Jan WASZCZYKOWSKI
Witold Jan WASZCZYKOWSKI

Pe site-ul NEWSHUB al PE

"Ma Polskę stygmatyzować i osłabiać gospodarczo". Waszczykowski o orzeczeniu TSUE https://t.co/DOAdSnPmbO 

... mogą naruszać prawo Unii. Ale nie ma prawa Unii dot organizacji wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich. To są wyłączne prerogatywy państw członkowskich. Żaden traktat unijny nie definiuje organizacji wymiaru sprawiedliwości https://t.co/ZCIK7DEbJB 

W TVP Łódź, głównie o sprawach europejskich i trochę o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy https://t.co/ZL2CzitJv2 

Contact

Bruxelles

Strasbourg