Karen MELCHIOR Karen MELCHIOR
Karen MELCHIOR

Grupul Renew Europe

Membră

Danemarca - Det Radikale Venstre (Danemarca)

Data nașterii : , Gentofte

Prima pagină Karen MELCHIOR

Membră

JURI
Comisia pentru afaceri juridice
FEMM
Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen
DSCA
Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia
DEPA
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru supleant

IMCO
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
DASE
Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)

Activități recente

Protestele antirasiste în urma morții lui George Floyd (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) DA

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

Racisme er ikke kun et amerikansk problem. Knapt hver tredje europæer med afrikansk herkomst har oplevet racisme på egen krop indenfor de sidste fem år. Derfor er kampen for lige rettigheder under sloganet Black Lives Matter også relevant i Europa. Det er vigtigt, at Europa-Parlamentet erklærer sin uforbeholdne støtte til minoriteters ret til ligeværd og lige rettigheder. For det er desværre ikke givet i dag. Derfor støttede jeg resolutionen, som utvetydigt erklærer, at “Black Lives Matter”.
Resolutionen opfordrer indtrængende EU’s medlemslande til at øge mangfoldigheden i politistyrkerne og opfordrer EU-kommissionen til at antiracistiske initiativer ind i den flerårige finansielle ramme (MFF).
Jeg mener, at resolutionen burde have indeholdt en række yderligere punkter. Resolutionen burde nævne , at brugen af position, der kan medføre kvælning, som førte til George Floyds død, er i strid med grundlæggende menneskerettigheder, samt udtrykke bekymring for den øgede militarisering af politistyrkers udstyr, særligt i USA, men det ses også som tendens i Europa. På samme måde kunne jeg også have ønsket mig, at resolutionen fremhævede de udfordringer og den strukturelle vold, som sorte transkvinder står ansigt.

Strategia UE privind persoanele cu dizabilități după 2020 (B9-0123/2020) DA

18-06-2020
Explicații scrise ale votului

Jeg støttede den samlede resolutionen om EU’s handicapstrategi efter 2020. Med resolutionen sender Europa-Parlamentet et stærkt signal om at EU’s værdier om ligeværd og lige rettigheder også inkluderer handicappedes rettigheder. Jeg støttede at beholde den indledende sagsfremstilling, der henviser til, at handicap er en social konstruktion. Den blev desværre forkastet.
Jeg synes, det er vigtigt at understrege, at personer med handicap er kun handicappede såfremt vi ikke indrettet samfundet sådan, at de kan deltage i samfundets normale liv på lige fod med andre ved at fjerne barrierer herfor gennem hjælpemidler og assistance. Denne forkastede indledende sagsfremstilling understregede endvidere vigtigheden af ikke at forveksle handicap pga samfundets indretning med funktionsnedsættelse.
At give personer med handicap de bedste mulighed for at klare sig på lige fod med personer med kroppe, der efterlever samfundets socialt konstruerede standarder, indebærer at være opmærksom på, hvordan vi italesætter ‘handicap’ som begreb. Derfor beklager jeg, at denne indledende sagsfremstilling blev forkastet.

Karen MELCHIOR
Karen MELCHIOR

Pe site-ul NEWSHUB al PE

RT @MarietjeSchaake: This must be illegal with 4,5 £ and 3 £ wages.... > Tiny sweatshops were crammed into crumbling old buildings and legally compliant factories using expensive machines were being outcompeted by illegally underpaid humans ↘️ https://t.co/mRan8V9CLW 

RT @AUdengaard: Flygtningenævnet har afgjort den første inddragelsessag efter det såkaldte paradigmeskifte. En ung mand med uddannelse og arbejde i Danmark skal nu rejse hjem efter otte år her. Sådan en afgørelse motiverer næppe til integration #dkpol https://t.co/U1EhUmXYld 

The latest På vej mod et bedre EU! https://t.co/Uo59dOHPN4  Thanks to @Huber62 @adevenney #brexitreality #eu

Contact

Bruxelles

Strasbourg