Karen MELCHIOR Karen MELCHIOR
Karen MELCHIOR

Grupul Renew Europe

Membră

Danemarca - Det Radikale Venstre (Danemarca)

Data nașterii : , Gentofte

Prima pagină Karen MELCHIOR

Membră

JURI
Comisia pentru afaceri juridice
FEMM
Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen
DSCA
Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia
DEPA
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru supleant

IMCO
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
AIDA
Comisia specială pentru inteligența artificială în era digitală
DASE
Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)

Activități recente

Siguranța centralei nucleare de la Ostroveț, Belarus (B9-0109/2021) DA

11-02-2021
Explicații scrise ale votului

Hviderusland og Rusland bygger et atomkraftværk i Ostrovets ved grænsen til Litauen og kun ca 50 km fra Litauens hovedstad Vilnius. Det er af afgørende betydning for EU og dets befolkninger, at nabolandenes atomkraftværker opretholder internationale sikkerhedsstandarder. Anlægget i Ostrovets udgør en sikkerhedsrisiko både geopolitisk, sundheds- og miljømæssigt for os i EU, eftersom værket mangler nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og er bygget tæt på vores grænser. Mens Europa stadig er delvis afhængig af atomenergi, bør vi sikre grundig overvågning og gennemsigtig drift af atomanlæg i EU og opfyldelse af internationale sikkerhedsstandarder ved byggeri af nye anlæg. Disse kriterier opfylder byggeriet og den forventede drift af Hvideruslands atomkraftværk i Ostrovets ikke.
Derudover bør EU støtte andre energikilder end atomkraft, som for eksempel vindenergi, som ikke kræver samme sikkerhedsmæssige indsats. Endvidere er det vigtigt, at EU investerer i energiinfrastruktur, så vi og vores nabolande i højere grad kan benytte vedvarende energikilder og blive mindre afhængige af energi og infrastruktur fra upålidelige partnerlande, som i dette tilfælde Rusland.
Jeg stemte for denne resolution, fordi den opfordrer Kommissionen og de hviderussiske myndigheder til at arbejde tæt sammen og sikre at lanceringen af anlægget suspenderes indtil, at alle sikkerhedsanbefalinger er implementeret korrekt.

Situația umanitară și politică în Yemen (B9-0119/2021) DA

11-02-2021
Explicații scrise ale votului

Konflikten mellem Houthi bevægelsen og den Saudiarabiske-ledet koalition er blevet til den værste humanitære krise i vores tid. De amerikanske sanktioner imod Houthi bevægelsen har i de seneste år vist sig at være dybt ineffektive og direkte skadelige, da disse har afskåret forsyninger til Yemen, og efterladt befolkningen både i hungersnød og med manglende adgang til nødvendig medicin.
Jeg stemte for denne resolution, som forsøger at nedtrappe konflikten i Yemen, der har været under konstant forværring i de seneste år. I denne konflikt skal vores første prioritet være at nedtrappe konflikten og redde menneskeliv - ikke arbejdspladser. Derfor afvigede jeg fra Renew Europe’s linje om at sikre sig, at EU sanktioner mod Yemen ikke går udover arbejdspladser i EU. Det bør ligeledes også være vores fælles ansvar i Europa at sætte en stopper for våbensalget til en aktiv konflikt med overtrædelser af international humanitær lov. Dette bør gøres i fællesskab fælles handling fra EU’s side. Derfor afveg jeg fra Renew Europe’s gruppe linje om at understrege i rapporten, at kontrol med våbeneksport er en national kompetence. I dette tilfælde er det afgørende, at vi som EU står stærkt sammen om at sikre eksportkontrol af våben og sanktioner i forbindelse med overtrædelse.

Situația din Myanmar/Birmania (B9-0116/2021) DA

11-02-2021
Explicații scrise ale votului

Myanmar har en lang historie med kamp for demokratiet og militær undertrykkelse. Militæret i Myanmar (Tatmadaw) har særligt i perioden 1962 til 2015 fastholdt magten ved at bremse ethvert demokratisk fremskridt, herunder civilsamfundsorganisationers arbejde, begrænset menneskerettighederne og fængslet oppositions aktivister og politikere, herunder Aung San Suu Kyi, som efter et demokratisk valg ledte den nationalliga, der styrede landet fra 2015.
De prodemokratiske kræfter og Tatmadaw har haft grundlæggende forskellige visioner for landets fremtid, hvilket medførte en ustabil balance mellem regering og militær. Begge parter var involveret i systematisk diskrimination af minoritetsgruppen Rohingya, som ledte til et folkedrab fra 2016. Den 1. februar 2021 gennemførte Tatmadaw et statskup, og fængslede Aung San Suu Kyi. Jeg stemte på denne resolution fordi den fordømmer på det kraftigste militærkuppet og opfordrer Tatmadawtil at løslade politiske fangere og give magten tilbage til den valgte regering. Resolutionen insisterer på at demonstranter, minoriteter, og journalister bør beskyttes. Derudover, insisterer resolutionen på at ICC’s kriminelle efterforskning af Rohingyas folkemord bør fortsættes, og at målrettede sanktioner bør implementeres imod de ansvarlige for kuppet gennem gennem EU's nye sanktionsmekanisme for menneskerettigheder, den såkaldte europæiske Magnitskij-lov.

Karen MELCHIOR
Karen MELCHIOR

Pe site-ul NEWSHUB al PE

RT @PaulaLarrain1: Når den her kommer online, vil jeg forære dig den som gave. ⁦@noa_redington⁩ udstiller statsministerens absurde tur til Israel på fornem vis. Og det parti han engang arbejdede for. Drop rød, blå, gul og lilla. Der findes fakta, proportioner. Og lødig magtkritik https://t.co/WyrEKYtI8K 

RT @thdalvad: Jeg drikker min morgen ☕og læser @politiken , da jeg indser at de har lavet en fejl og glemt det nye, spændende, 🌱, progressive og paneuropæiske parti @VoltDanmark som også søger opstilling til @folketinget og som er opstillet på #frederiksberg m @krichterCPH. 🙂 #dkpol https://t.co/A17OKdN9XY 

RT @aladhami: Glædelig kvindernes kampdag i morgen. Også til Lars, Robert, Kim, Helge og alle andre, der burde overveje at slette deres Facebookprofil ❤️ https://t.co/b7945RsCHo 

Contact

Bruxelles

Strasbourg