Karen MELCHIOR Karen MELCHIOR
Karen MELCHIOR

Grupul Renew Europe

Membră

Danemarca - Det Radikale Venstre (Danemarca)

Data nașterii : , Gentofte

Explicații scrise ale votului Karen MELCHIOR

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020 (B9-0229/2020) DA

23-07-2020

. – Jeg stemte for resolutionen, som udtrykker Europa-Parlamentets holdning til aftalen fra Det Europæiske Rådsmøde d. 21. juni 2020. Aftalen er historisk. Det er historisk, at EU’s medlemslande aftalen meget er blevet enige om at låne penge i fællesskab. Det var utænkeligt for blot få år siden. Det er et stort og vigtigt skridt mod at gøre EU til en finansiel union. Men aftalen har klare mangler. Finansieringsgrundlaget for de fælles lån er ikke tydeligt nok. Samtidigt lader aftalen tilbage at ønske ift. vores fælles europæiske ambitioner for bl.a digitaliseringen, forskning, sundhed og uddannelse. Endelig er aftalen ikke tydelig nok om, hvordan vi stiller krav om en fungerende retsstat førend, vi udbetaler EU-midler. Det bør være en prioritet for forhandlingerne og en betingelse for både Radikale og Renew Europes støtte af den endelige aftale, at der kommer en klar mekanisme og ikke bare tomme ord. Europa-Parlamentet er europæernes stemme i EU, og europæerne vil have ambitiøse løsninger på vores fælles udfordringer. Det leverer Rådets aftale ikke for nu.

Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (A9-0124/2020 - José Gusmão) DA

10-07-2020

. – Jeg støtter op om målsætningerne for en union med et socialt og sammenhængende arbejdsmarked for arbejdstager og arbejdsgiver. Det er en fælles europæisk sag, at kæmpe for arbejdstageres sociale rettigheder på tværs af unionen. De ikke-bindende retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker lægger vægt på at sikre ligestilling og inklusion af personer med handicap på arbejdsmarkedet. Konkret nævner retningslinjerne gode børnepasningsmuligheder og barsel med løn, som middel til at opnå ligestilling på arbejdsmarkedet. Jeg er desuden tilfreds med opfordringen til medlemslandene om at koordinere udbetaling af sociale ydelser til arbejdstagere på tværs af medlemslande. Vigtigt at landene taler sammen så europæiske borgere ikke bliver tabt mellem nationale systemer.
Retningslinjerne skal tjene til inspiration for EU’s medlemslande til indretning og revidering af deres respektive beskæftigelsespolitikker. Retningslinjerne blev for detaljerede i deres anvisninger af hvilke konkrete tiltag, som medlemslandene bør gennemføre, hvilket jeg mener bedst afgøres i det enkelte medlemsland. Derfor stemte jeg blankt, selvom jeg støtter de mål, som retningslinjerne peger mod.

Protestele antirasiste în urma morții lui George Floyd (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) DA

19-06-2020

Racisme er ikke kun et amerikansk problem. Knap hver tredje europæer med afrikansk herkomst har oplevet racisme på egen krop inden for de sidste fem år. Derfor er kampen for lige rettigheder under sloganet Black Lives Matter også relevant i Europa. Det er vigtigt, at Europa-Parlamentet erklærer sin uforbeholdne støtte til minoriteters ret til ligeværd og lige rettigheder. For det er desværre ikke givet i dag. Derfor støttede jeg beslutningen, som utvetydigt erklærer, at “Black Lives Matter”.
Beslutningen opfordrer indtrængende EU’s medlemslande til at øge mangfoldigheden i politistyrkerne og opfordrer EU-kommissionen til at medtage antiracistiske initiativer i den flerårige finansielle ramme (MFF).
Jeg mener, at beslutningen burde have indeholdt en række yderligere punkter. Den burde have nævnt, at brugen af den stilling, der kan medføre kvælning, og som førte til George Floyds død, er i strid med de grundlæggende menneskerettigheder, samt have udtrykt bekymring over den øgede militarisering af politistyrkers udstyr, særligt i USA, men som også ses som en tendens i Europa. På samme måde kunne jeg også have ønsket mig, at beslutningen havde fremhævet de udfordringer og den strukturelle vold, som sorte transkvinder står overfor.

Strategia UE privind persoanele cu dizabilități după 2020 (B9-0123/2020) DA

18-06-2020

Jeg støttede den samlede beslutning om EU’s handicapstrategi efter 2020. Med beslutningen sender Europa-Parlamentet et stærkt signal om, at EU’s værdier om ligeværd og lige rettigheder også inkluderer handicappedes rettigheder. Jeg støttede at beholde den indledende sagsfremstilling, der henviser til, at handicap er en social konstruktion. Den blev desværre forkastet.
Jeg synes, det er vigtigt at understrege, at personer med handicap kun er handicappede, såfremt vi ikke indretter samfundet sådan, at de kan deltage i samfundets normale liv på lige fod med andre ved at fjerne barrierer herfor gennem hjælpemidler og assistance. Den forkastede indledende sagsfremstilling understregede endvidere vigtigheden af ikke at forveksle handicap pga. samfundets indretning med funktionsnedsættelse.
At give personer med handicap de bedste mulighed for at klare sig på lige fod med personer med kroppe, der efterlever samfundets socialt konstruerede standarder, indebærer at være opmærksom på, hvordan vi italesætter ‘handicap’ som begreb. Derfor beklager jeg, at denne indledende sagsfremstilling blev forkastet.

Încheierea Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între UE și Israel (A9-0085/2020 - Andor Deli) DA

17-06-2020

Vedtagelsen af EU-Israel-luftfartsaftalen vil i det nuværende politiske klima blive opfattet som en blåstempling af den israelske regerings planer om at annektere dele af Vestbredden.
Derfor valgte jeg at stemme for et forslag om at udskyde afstemningen om aftalen. Da forslaget faldt, stemte jeg blankt til den endelige afstemning om luftfartsaftalen.
Det er vigtigt for mig at understrege, at det er tidspunktet, hvor parlamentet godkender aftalen - umiddelbart inden den dato, hvor annektering af Vestbredden kan begynde - som jeg er imod. Ikke det, at EU har en luftfartsaftale med Israel. Jeg mener derfor, at Europa-Parlamentets godkendelse af aftalen burde have været udskudt.

Acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia EN

17-04-2020

. – This resolution is the most important one of our mandate in the European Parliament, as it shows that, even during this terrible crisis, we still manage to find the general European interest. We need a common European approach to combat the crisis. Solidarity not in words but in deeds.
The fight against this crisis will not be won without a solid economic response. Therefore, I voted for the Joint Resolution including recovery bonds, allowing us to invest by raising debt together without pooling past debts.
It is of paramount importance that the European Green Deal is kept at the core of the recovery efforts, aligning them with the objective of climate neutrality and fulfilling the goals of the Paris Agreement. Our post-crisis investment packages must be green and build the recovery and transformation plans, which enshrine the fight against climate change and biodiversity, as a key pillar of the economic strategy. Our recovery should not be a return to the world of yesterday. We must propel our economies into the world of tomorrow, building a greener and better future.
Passenger rights is one of the key areas where citizens know that they are protected thanks to the EU. We should not suspend legislation precisely when people need it most. I believe it is our duty to defend the rights of passengers by upholding already adopted EU law. This resolution calls for this.
Airlines in particular are in a difficult position and they should be helped. This is the responsibility of Member States, not passengers. To this end, the Commission has given flexibilities to Member States to provide State aid. For instance, the Danish State loan facility in support of the Travel Guarantee Fund, which the European Commission approved on 3 April 2020 under State aid rules, ensures that liquidity remains available to travel organisers while allowing them to settle travellers’ refund claims quickly and efficiently.
Finally, our resolution correctly insists on an ambitious MFF, in line with the Union’s objectives. We should also frontload the funding in the MFF to kick start the recovery.
This resolution represents the aspirations of the European people. This text is neither Nordic, nor Latin, nor Eastern, nor Western. It is not the property of any political family. It is a text for all of Europe.

Obiecție în temeiul articolului 111 din Regulamentul de procedură: lista proiectelor de interes comun a Uniunii (B9-0091/2020) DA

12-02-2020

. – Det var den grønneste, ikke den nemmeste løsning, jeg stemte for. For at Europa ikke skal fortsætte med at køre på kul, har vi brug for nye grønne fælles energiprojekter. Derfor stemte jeg for den nye liste af energiprojekter, der kan søge om EU-støtte.
Selv om det kun er en del af energiprojekterne på listen, der bygger på fossile energikilder, havde jeg helst set en liste helt uden. Til gengæld gav Kommissionen sit ord på, at energiprojekter, som ikke lever op til den europæiske grønne pagt, Green Deal, ikke vil få støtte.
Var listen blevet stemt ned, ville EU have været overladt til den nuværende liste, der slet ikke afspejler de klimaambitioner, vi har bundet os på i Europa. Og vi havde nok slet ikke fået lovning fra Kommisisonen om at sikre, at projekter på listen, som får støtte, skal leve op til Green Deal.

Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) EN

29-01-2020

. – I am not satisfied with the withdrawal deal. The deal does not to a sufficient degree ensure the rights of EU citizens living in the UK or of the UK citizens in the rest of Europe. I’d hoped that we’d be able to assure our constituents in the UK that their future in the UK is not in danger.
Nonetheless I chose to vote for the agreement. Considering the alternatives, a bad deal is better than no deal. The deal at least provides the EU and UK with another 11 months to reach a final agreement. In case the vote had not passed, the UK would have crashed out of the EU on 1 February and left the future of thousands of EU citizens in a bigger jeopardy than they’re already in.

COP15 la Convenția privind diversitatea biologică - (Kunming 2020) (B9-0035/2020) EN

16-01-2020

. ‒ It must be celebrated that biological diversity is becoming an important political matter and I thank the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety for the good work it has done with this file. Without biological diversity, we will not have a sustainable future, and it is my belief that we must do as much as possible to reverse the tragic decline of species in the world, as we are on the brink of the sixth mass extinction.
Some of the amendments provided by other Groups were on the topic of gene drive technology and this is an extremely important topic that I believe needs a holistic political debate by Parliament and the Renew Europe Group. Therefore, I abstained from voting for amendments concerning this issue, but simultaneously wish that Parliament and the Commission will start looking into this issue in depth.

Discriminarea publică și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv conceptul de „zone fără LGBTI” (B9-0234/2019) EN

18-12-2019

It as a core European value to ensure equal human rights for all Europeans. That’s why I voted in favour of the European Parliament’s motion for a resolution on public discrimination and hate speech against LGBTI people, including LGBTI free zones. Establishing so— called ‘LGBT free zones’ is a violation of the basic civil rights of many Poles. More and more Poles are experiencing discrimination solely for who they love and how they identify their gender, while it should be less and less. The current Polish administration strips Polish citizens of the rights granted them in their own constitution. As I mentioned in my plenary speech, this goes against the words in the Polish constitution ‘Równi w prawach ’ – Equal in rights. By voting for this resolution I want to send an uncompromising message to the Polish Government: that we do actually believe the words of the Polish constitution – ‘Równi w prawach ’ and we will keep fighting for equal rights for all Polish citizens.

Contact

Bruxelles

Strasbourg