Peter KOFOD Peter KOFOD
Peter KOFOD

Grupul Identitate și Democrație

Membru al Biroului

Danemarca - Dansk Folkeparti (Danemarca)

Data nașterii : , Bornholm

Prima pagină Peter KOFOD

Membru

LIBE
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
DANZ
Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă

Membru supleant

INTA
Comisia pentru comerț internațional
EMPL
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
D-US
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Activități recente

Conferință privind viitorul Europei (dezbatere) DA

17-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-17(1-172-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2020: Acordarea de asistență Greciei ca răspuns la presiunea sporită cauzată de migrație - Măsuri imediate în contextul epidemiei de COVID-19 - Sprijin pentru reconstrucție în urma cutremurului care a avut loc în Albania - Alte ajustări DA

17-04-2020
Explicații scrise ale votului

Formålet med forslaget er at afsætte midler til dækning af behovene som følge af det øgede migrationspres i Grækenland, at afsætte midler til omgående forebyggelse af en yderligere forværring af covid-19-udbruddet og at afsætte midler til støtte for genopbygningen efter jordskælvet i Albanien.
Derudover foreslås der også̊ justeringer for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Den Europæiske Anklagemyndighed, Den Europæiske Revisionsret og Ombudsmanden.
Dansk Folkeparti byder alle tiltag, der kan begrænse migrationspresset på Europas ydre grænser og sørge for flere hjemsendelser af migranter, velkommen.
Dansk Folkepartis delegation er dog af den overbevisning, at forslaget til ændringer i budgettet for 2020 indeholder mange forskellige tiltag, deriblandt tiltag, som vi ikke kan bakke op, og derfor valgte Dansk Folkepartis delegation at stemme blankt til forslaget.

Contact

Bruxelles

Strasbourg