Katalin CSEH : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite 

Membru supleant 

Comisia pentru control bugetar 
Comisia pentru dezvoltare regională 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Macedonia de Nord 

Contact