Pierfrancesco MAJORINO
Pierfrancesco MAJORINO
Italia

Data nașterii : , Milano

a 9-a legislatură Pierfrancesco MAJORINO

Grupuri politice

 • 02-07-2019 / 04-04-2023 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membru

Partide naționale

 • 02-07-2019 / 04-04-2023 : Partito Democratico (Italia)

Vicepreședinte

 • 26-01-2022 / 04-04-2023 : Comisia pentru dezvoltare

Membru

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Comisia pentru dezvoltare
 • 02-07-2019 / 04-04-2023 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia
 • 02-07-2019 / 04-04-2023 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • 14-09-2020 / 23-03-2022 : Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea
 • 20-01-2022 / 25-01-2022 : Comisia pentru dezvoltare
 • 24-03-2022 / 04-04-2023 : Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din Uniunea Europeană, inclusiv dezinformarea, și privind consolidarea integrității, transparenței și responsabilității în Parlamentul European

Membru supleant

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Comisia pentru afaceri externe
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 02-07-2019 / 04-04-2023 : Delegația pentru relațiile cu Palestina
 • 20-01-2022 / 14-02-2023 : Comisia pentru afaceri externe
 • 20-01-2022 / 04-04-2023 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 20-01-2022 / 04-04-2023 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 20-01-2022 / 04-04-2023 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 24-03-2022 / 04-04-2023 : Comisia specială privind pandemia de COVID-19: învățămintele desprinse și recomandări pentru viitor
 • 27-02-2023 / 04-04-2023 : Comisia pentru afaceri externe

Principalele activități parlamentare

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind diligența necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor și de modificare a Directivei (UE) 2019/1937

01-02-2023 DEVE_AD(2023)736709 PE736.709v02-00 DEVE
Pierfrancesco MAJORINO

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Regulamentului (UE) nr. 537/2014 în ceea ce privește raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea

04-03-2022 DEVE_AD(2022)700718 PE700.718v02-00 DEVE
Pierfrancesco MAJORINO

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal și de înlocuire a Directivei 2008/99/CE

07-12-2022 DEVE_AD(2022)731806 PE731.806v02-00 DEVE
Caroline ROOSE

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Noii agende europene pentru cultură și a Strategiei UE pentru relațiile culturale internaționale

17-10-2022 DEVE_AD(2022)734328 PE734.328v02-00 DEVE
Sabine VERHEYEN

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

08-03-2022 DEVE_AD(2022)700592 PE700.592v02-00 DEVE
Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.