Gianantonio DA RE Gianantonio DA RE
Gianantonio DA RE

Grupul Identitate și Democrație

Membru

Italia - Lega (Italia)

Data nașterii : , Cappella Maggiore

Prima pagină Gianantonio DA RE

Membru

CULT
Comisia pentru cultură și educație
D-RU
Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia

Membru supleant

ENVI
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
DEPA
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Activități recente

AVIZ referitor la raportul de punere în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de populația de origine romă din Europa

23-06-2020 CULT_AD(2020)648518 PE648.518v02-00 CULT
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Peter POLLÁK

Contact

Bruxelles

Strasbourg