Gheorghe FALCĂ Gheorghe FALCĂ
Gheorghe FALCĂ

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

România - Partidul Național Liberal (România)

Data nașterii : , Brad

Prima pagină Gheorghe FALCĂ

Membru

TRAN
Comisia pentru transport și turism
PETI
Comisia pentru petiții
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru supleant

EMPL
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
D-RS
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia
DSEE
Delegația pentru relațiile cu Bosnia-Herțegovina și Kosovo

Activități recente

Grant direct către cetățenii din Republica Moldova

16-09-2020 E-005055/2020 Comisia
Întrebări scrise

AVIZ Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de implementare excepționale în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, cu scopul de a oferi asistență pentru promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei (REACT-EU)

01-09-2020 EMPL_AD(2020)654046 PE654.046v02-00 EMPL
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Agnes JONGERIUS

Situația din spațiul Schengen în urma pandemiei de COVID-19 (B9-0165/2020)

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

Menținerea controalelor la frontierele interne ale Uniunii și reintroducerea acestor controale în spațiul Schengen au un impact puternic asupra vieții cetățenilor europeni și a tuturor celor care beneficiază de principiul liberei circulații în interiorul UE și subminează în mod grav încrederea acestora în instituțiile europene și în integrarea europeană, iar menținerea controalelor la frontierele interne pentru Bulgaria și România are un impact negativ asupra exporturilor și importurilor din și către statele membre, precum și asupra operațiunilor de transport din și către unele dintre cele mai mari parcuri civile și porturi de marfă din sudul Europei, ceea ce înseamnă profituri pierdute și cheltuieli sporite, întrucât costurile estimate asociate cu reintroducerea controalelor la frontiere în Uniunea Europeană variază între 0,05 miliarde EUR și 20 de miliarde EUR costuri unice și 2 miliarde EUR cheltuieli anuale de funcționare.

Contact

Bruxelles

Strasbourg