Gheorghe FALCĂ Gheorghe FALCĂ
Gheorghe FALCĂ

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

România - Partidul Național Liberal (România)

Data nașterii : , Brad

Prima pagină Gheorghe FALCĂ

Membru

TRAN
Comisia pentru transport și turism
PETI
Comisia pentru petiții
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru supleant

EMPL
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
D-RS
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia
DSEE
Delegația pentru relațiile cu Bosnia-Herțegovina și Kosovo

Activități recente

Situația din spațiul Schengen în urma pandemiei de COVID-19 (B9-0165/2020)

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

Menținerea controalelor la frontierele interne ale Uniunii și reintroducerea acestor controale în spațiul Schengen are un impact puternic asupra vieții cetățenilor europeni și a tuturor celor care beneficiază de principiul liberei circulații în interiorul UE și subminează în mod grav încrederea acestora în instituțiile europene și în integrarea europeană, iar menținerea controalelor la frontierele interne pentru Bulgaria și România are un impact negativ asupra exporturilor și importurilor din și către statele membre, precum și asupra operațiunilor de transport din și către unele dintre cele mai mari parcuri civile și porturi de marfă din sudul Europei, ceea ce înseamnă profituri pierdute și cheltuieli sporite; întrucât costurile estimate asociate cu reintroducerea controalelor la frontiere în Uniunea Europeană variază între 0,05 miliarde EUR și 20 de miliarde EUR costuri unice și 2 miliarde EUR cheltuieli anuale de funcționare.

Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei COVID-19 (B9-0172/2020)

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

Izbucnirea actualei pandemii a dus la închiderea frontierelor în numeroase State Membre (SM), fapt ce a determinat impunerea de restricții la libera circulație a persoanelor și implicit și la libera circulație a lucrătorilor. Din această perspectivă, lucrătorii sezonieri, alături de alte persoane implicate în forme de muncă precară, se lovesc uneori de practici ilegale, aplicare neunitară a prevederilor ce le reglementează drepturile și reprezintă o categorie vulnerabilă de lucrători. Astfel, protecția drepturilor de securitate socială și protejarea sănătății acestora este esențială, cu precădere în contextul actualei crize.

Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei COVID-19 (dezbatere)

18-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-18(2-166-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Contact

Bruxelles

Strasbourg