Cristian TERHEŞ
Cristian TERHEŞ

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membru al Biroului

România - Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (România)

Prima pagină Cristian TERHEŞ

Membru

CONT
Comisia pentru control bugetar
D-ZA
Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud

Membru supleant

LIBE
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
PETI
Comisia pentru petiții

Activități recente

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante EN

11-09-2023 P9_CRE-PROV(2023)09-11(1-211-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru serviciile massmedia în cadrul pieței interne (Legea europeană privind libertatea mass-mediei) și de modificare a Directivei 2010/13/UE

01-09-2023 LIBE_AD(2023)746757 PE746.757v03-00 LIBE
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Ramona STRUGARIU

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
05U041
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G04017
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex