Dragoș PÎSLARU Dragoș PÎSLARU
Dragoș PÎSLARU

Grupul Renew Europe

Membru

România - Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (România)

Data nașterii : , București

Prima pagină Dragoș PÎSLARU

Membru

ECON
Comisia pentru afaceri economice și monetare
EMPL
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
FISC
Subcomisia pentru chestiuni fiscale
D-JP
Delegația pentru relațiile cu Japonia

Membru supleant

ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
D-US
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Activități recente

RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

10-11-2020 A9-0214/2020 PE655.950v03-00 BUDG ECON
Rapoarte în calitate de raportor
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU

Crearea unui consiliu european pe probleme de acces

27-10-2020 E-005863/2020 Comisia
Întrebări scrise

Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR (A8-0200/2019 - Peter Jahr)

23-10-2020
Explicații scrise ale votului

Am votat pentru o abordare echilibrată și sustenabilă a planului strategic al Politicii Agricole Comune a UE. Sustenabil înseamnă aici să protejăm și să încurajăm agricultorii și fermele europene într-un mod care utilizează resursele naturale inteligent și generează atât producție de calitate, protejarea mediului și a resurselor ecologice dar și stimulează prosperitatea celor care lucrează în domeniu. Avem nevoie de tineri în agricultură și avem nevoie ca cei care lucrează ca sezonieri să fie protejați de orice fel de abuzuri, iar aceste decizii se reflectă în votul meu.

Contact

Bruxelles

Strasbourg