Eugen TOMAC Eugen TOMAC
Eugen TOMAC

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

România - Partidul Mișcarea Populară (România)

Data nașterii : , Ismail

Prima pagină Eugen TOMAC

Membru

EMPL
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
DROI
Subcomisia pentru drepturile omului
DSCA
Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia
DEPA
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Activități recente

Program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 („programul «UE pentru sănătate»”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) EN

13-11-2020
Explicații scrise ale votului

The COVID-19 pandemic has proven us that it is high time for a stand-alone European health programme. What we need now is to strengthen national health systems, to enable access to medication for all and at affordable prices, and to advance a strategy centred at tackling cross-border health threats. This is what we voted for in the Parliament today. In addition, the EU4Health Programme will aim at tackling EU Members States’ dependence on non-EU countries medicines supplies by supporting the development of a European system for monitoring, reporting and notifying shortages of medicines, medical devices, vaccines, diagnostic tools, and other healthcare products. Glad that the European Parliament had a crucial say in suggesting a budget increase - €5.1 billion will be the funding required to properly support the implementation of EU4Health.

Programul InvestEU (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli)

13-11-2020
Explicații scrise ale votului

Fondul InvestEU furnizează o garanție a UE pentru a sprijini operațiunile de finanțare și de investiții desfășurate de parteneri, care contribuie la obiectivele politicilor interne ale Uniunii.
Acesta va contribui la îmbunătățirea competitivității, a convergenței și coeziunii socioeconomice ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și al digitalizării, la utilizarea eficientă a resurselor în cadrul economiei circulare, la îmbunătățirea sustenabilității și a caracterului incluziv al creșterii economice a Uniunii, precum și la îmbunătățirea rezilienței sociale și a integrării piețelor de capital ale Uniunii.
În această perioadă grea determinată de pandemia de COVID-19 si efectele economice nefaste ale acesteia, investițiile sunt cheia. Trebuie ca Uniunea Europeană să iasă din această criză sanitară și economică mai puternică și mai rezilientă.

Impactul măsurilor privind COVID-19 asupra democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale (B9-0343/2020) EN

13-11-2020
Explicații scrise ale votului

The COVID-19 crisis has been testing the resilience of our societies and the strength of our European democracies, as well as national safeguards for the rule of law and fundamental rights in these unprecedented times. We have all put our trust in the actions of governments since they have been paramount in ensuring the implementation of the emergency measures adopted to contain the pandemic. However, the Resolution we have voted in the Parliament examines the impact of COVID-19 measures on democracy, fundamental rights and the rule of Law and calls for increased scrutiny of the measures. All emergency measures in all EU Member States must be strictly proportionate to the situation, clearly connected to the health crisis, limited in time and subject to regular scrutiny.

Contact

Bruxelles

Strasbourg