Frances FITZGERALD Frances FITZGERALD
Frances FITZGERALD

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membră

Irlanda - Fine Gael Party (Irlanda)

Contact

Bruxelles

Strasbourg