Frances FITZGERALD Frances FITZGERALD
Frances FITZGERALD

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membră

Irlanda - Fine Gael Party (Irlanda)

a 9-a legislatură Frances FITZGERALD

Grupuri politice

  • 02-07-2019 ... : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membră

Partide naționale

  • 02-07-2019 ... : Fine Gael Party (Irlanda)

Membru

  • 02-07-2019 ... : Comisia pentru afaceri economice și monetare
  • 02-07-2019 ... : Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen
  • 02-07-2019 ... : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză

Membru supleant

  • 02-07-2019 ... : Comisia pentru dezvoltare
  • 02-07-2019 ... : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Contact

Bruxelles

Strasbourg